|  11/22/2019 - جمعه 1 آذر 1398
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
اداره کل > معاونتها > سيستمها و روشها
شرح وظایف :
معاونت سیستمها و روشها 
1-مطالعه و بررسی در خصوص اجرای صحیح قوانین و رعایت حدود وظایف و اختیارات ارکان قانونی سازمانها و شرکتها.
2-بررسی انجام تشریفات و اقدامات به عمل آمده و مورد لزوم شرکتهای در شرف تأسیس، راکد و در حال انحلال.
3-بررسی عملکرد قانونی مدیران تصفیه و روند پیشرفت امور تا ختم تصفیه.
4-ارائه مشاوره های حقوقی به مدیران سازمانها و شرکتها.
5-رسیدگی به مغایرتهای احتمالی فی مابین سازمانها و شرکتها به منظور دستیابی به راه حل عملی و قابل قبول.
6-انجام خدمات مشاوره ای مالیاتی جهت شرکتها و سازمانها.
7-مشاوره در تنظیم قراردادها، دستورالعمل ها و آیین نامه ها از دیدگاه حقوقی.
8-بررسی اساسنامه سازمانها و شرکتها و پیشنهادات واصله به منظور ارائه اصلاحات مورد لزوم.
9-بررسی آیین نامه مالی، اداری و معاملاتی سازمانها و شرکتها جهت تدوین آیین نامه های موردنیاز و منطبق با قوانین و مقررات جاری.
10-انجام خدمات مشاوره ای و بیمه ای برای شرکتها و سازمانها.

 

 نمودار سازمانی

معاونت سیستمها و روشها

 

معاونت سیستمها و روشها
   
اداره حقوقی و قراردادها     اداره بهبودسیستمهاو روشها
   
کارشناس ارشد 3 کارشناس ارشد 2 کارشناس ارشد 2 کارشناس ارشد 3 کارشناس ارشد 2 کارشناس ارشد 2


معاون سیستمها و روشها

عباس حاتمی تهرانی

 

   
 رحیم حمزه رئیس اداره بهبود سیستمها و روشها
 پروین عیوضی کارشناس سیستمها و روشها
 کبری جلیلی کارشناس سیستمها و روشها
 لیلا علیمحمدی کارشناس سیستمها و روشها
محسن واشقانی فرهانی
کارشناس سیستمها و روشها

تلفن : 88678683نمابر 88663020