|  05/22/2015 - جمعه 1 خرداد 1394
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
اطلاعات شناسنامه ای > سازمانها > سازمان بازنشستگي شهرداري تهران

حوزه: معاونت توسعه منابع انسانی
سازمان:  

سازمان بازنشستگي شهرداري تهران 

فرم شناسنامه 

سرمايه ثبت شده:  
اعضاءشورا سمت
شهردار تهران رياست شورا
معاون مالی واقتصاد شهری عضوشورا
نماینده وزارت کشور
ناصریان - جواد
دو نفر کارشناس به پیشنهاد شهردار تهران و تأیید شورای شهر:
عضوشورا
عضوشورا
اعضاء هيأت مديره سمت درهیأت مدیره شغل فعلی تاریخ انتخاب نوع عضویت
اولین آخرین
گودرزی - قدرت
رياست هيأت مديره معاون مالی و اقتصاد شهری شهـرداری تهـران 1394/01/23 1394/01/23 غیرموظف 
منتظرالمهدی- مصطفی عضو اصلی و مدیر عامل مدیر عامل سازمان بازنشستگي شهرداري تهران  1390/02/21 1390/02/21 موظف
عفتی داریانی- محمد علی عضواصلي  معاون توسعه منابع انسانی شهـرداری تهـران 1393/02/27 1393/02/27 غیرموظف
افشاری - محمد عضو علی البدل سرپرست اداره کل امور مالی و اموال 1392/12/27 1392/12/27 غیر موظف
مدیر عامل منتظرالمهدی- مصطفی آدرس دفترمركزي : بزرگراه نواب -تقاطع خ امام خمینی (ره ) شماره تلفن : 66387256-9
تاریخ انتصاب مدیر عامل 1390/02/21           تاريخ تنظيم : 1394/01/24
موضوع :
برقراری و پرداخت حقوق بازنشستگی و وظیفه و هر نوع مقرری دیگر کارمندان رسمی شهرداری و سازمانهای مستقل فراهم آوردن امکانات ورزشی تفریحی و تسهیلات  رفاهی بازنشستگان - سرمایه گذاری در شرکتها ، مشارکتها در طرحهای اقتصادی مناطق