|  10/24/2016 - دوشنبه 3 آبان 1395
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
اطلاعات شناسنامه ای > سازمانها > سازمان بازنشستگي شهرداري تهران

حوزه: معاونت توسعه منابع انسانی
سازمان:
سازمان بازنشستگي شهرداري تهران
فرم شناسنامه
نوع : سازمان مستقل -وابسته به شهرداري تهران اعضاءشورا سمت
تاريخ تأسيس : خردادماه 1353 شهردار تهران رياست شورا
سرمايه ثبت شده: معاون مالی واقتصاد شهری عضوشورا
نماینده وزارت کشور
ناصریان - جواد
دو نفر کارشناس به پیشنهاد شهردار تهران و تأیید شورای شهر:
عضوشورا
عضوشورا
اعضاء هيأت مديره سمت درهیأت مدیره شغل فعلی تاریخ انتخاب نوع عضویت
اولین آخرین
گودرزی - قدرت

عضو اصلی معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران 1394/01/23 1394/01/23 غیر موظف
منتظرالمهدی- مصطفی رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل مدیر عامل سازمان بازنشستگي شهرداري تهران 1390/02/21 1395/06/17 موظف
تشکری هاشمی - سیدجعفر عضواصلي معاون توسعه منابع انسانی شهرداري تهران 1395/05/23 1395/05/23 غیرموظف
افشاری - محمد عضو علی البدل مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری شهر

1392/12/27 1392/12/27 غیر موظف
مدیر عامل منتظرالمهدی- مصطفی آدرس دفترمركزي : بزرگراه نواب -تقاطع خ امام خمینی (ره ) شماره تلفن : 66387256-9
تاریخ انتصاب مدیر عامل 1390/02/21 تاريخ تنظيم : 1395/06/20
موضوع :
برقراری و پرداخت حقوق بازنشستگی و وظیفه و هر نوع مقرری دیگر کارمندان رسمی شهرداری و سازمانهای مستقل فراهم آوردن امکانات ورزشی تفریحی و تسهیلات رفاهی بازنشستگان - سرمایه گذاری در شرکتها ، مشارکتها در طرحهای اقتصادی مناطق