|  11/13/2018 - سه شنبه 22 آبان 1397
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
اطلاعات شناسنامه ای > سازمانها > سازمان بهشت زهرا( س )

حوزه: معاونت خدمات شهری و محیط زیست
سازمان:
سازمان بهشت زهرا( س )
فرم شناسنامه
نوع : سازمان مستقل -وابسته به شهرداري تهران اعضاءشورا سمت
تاريخ تأسيس : 1347/8/2 شهردار تهران رياست شورا
سرمايه ثبت شده: 33,366,029,243 ريال معاونت خدمات شهری و محیط زیست عضوشورا
یک نفر کارشناس به انتخاب شهردار:
انصاري _ محمد عليعضوشورا
دو نفر کارشناس که از طرف وزارت کشور انتخاب و معرفی می شوند:
گودرزی - قدرتعضوشورا
امانی - ناصرعضوشورا
اعضاء هيأت مديره سمت درهیأت مدیره شغل فعلی تاریخ انتخاب نوع عضویت
اولین آخرین
یزدانی - مجتبی رياست هيأت مديره معاون خدمات شهري و محیط زیست شهرداري تهران 1395/04/29 1395/04/29 غیرموظف
توکلی نژاد- اکبر عضواصلي 1389/07/22 1394/01/30
جعفرپور - مرتضیعضواصلي مدیرکل ارزشیابی و کارگزینی مدیران1395/08/10 1395/08/10

غیرموظف
رجب زاده - عزیزاله عضواصلي مشاور شهردار تهران 1394/01/30 1394/01/30 غیرموظف
درویشی - منصورعضواصلي 1395/08/10 1395/08/10 غیرموظف
عفتی - مرتضی* عضو علی البدل 1389/05/17 1394/01/30

غیرموظف
مدیر عامل خال - سعید آدرس دفترمركزي : جاده قديم قم -نرسيده به كهريزك- سازمان بهشت زهرا (س) شماره تلفن : 55201031-9
تاریخ انتصاب مدیر عامل 1396/07/15 تاريخ تنظيم : 1396/07/15
موضوع :
برنامه ریزی و تعیین خط مشی در امور مربوط به گورستانهای تهران، ایجاد و توسعه ونظارت بر احداث وتوسعه گورستانها انجام ترتیبات لازم جهت حمل ، تغسیل ، تکفین، تدفین و تشریفات لازم مذهبی اموات مسلمین
* در جلسات هیات مدیره شرکت نمی کنند.