|  09/26/2016 - دوشنبه 5 مهر 1395
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
اطلاعات شناسنامه ای > سازمانها > سازمان حمل ونقل وترافيك تهران

حوزه: معاونت حمل ونقل وترافیک 
سازمان:  

سازمان حمل ونقل وترافيك تهران

فرم شناسنامه 

نوع   : سازمان غير مستقل -وابسته به شهرداري تهران    اعضاءشورا سمت 
تاريخ تأسيس : 1353/10/18   شهردار تهران  رياست شورا
سرمايه ثبت شده:     معاون  حمل ونقل وترافيك شهرداری تهران عضو شورا
نماینده وزارت کشور
 محمدیان یزدی - پوریا  
دو نفر کارشناس متخصص به پیشنهاد شهردار تهران و تأیید شورای اسلامی شهر
گودرزی - قدرت عضو شورا
رهایی - علیرضا عضو شورا
            
اعضاء هيأت مديره سمت درهیأت مدیره شغل فعلی تاریخ انتخاب نوع عضویت
اولین آخرین
حسینی - مازیار  رياست هيأت مديره و رئیس سازمان معاون حمل ونقل وترافيك شهرداري تهران  1395/04/14 1395/04/14 موظف
رنجبریان- مسعود نایب رئیس  مدیرکل برنامه ریزی و توسعه شهری 1393/10/10 1394/12/24 غیرموظف 
شیرازیان - غلامرضا عضواصلي  1393/04/03 1394/12/24 غیرموظف 
ساجدی نیا - حسین عضواصلي  1393/06/12 1394/12/24 غیرموظف 
خاکی - علی منصور عضو علي البدل 1391/04/31 1394/12/24 غیرموظف 
خوانساری - مسعود عضواصلي  رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق های بازرگانی تهران و ایران 1385/09/05  1394/12/24 غیرموظف
رئیس سازمان حسینی - مازیار آدرس دفترمركزي : خ ایرانشهر - نرسیده به تقاطع طالقانی - پ127 -  شماره تلفن : 88828256
تاریخ انتصاب مدیر عامل 1395/04/14           تاريخ تنظيم : 1395/05/23
موضوع :
تنظیم امر عبور و مرور کلیه وسائط نقلیه وعابرین پیاده ونصب علائم مربوطه ،نظارت بر حمل و نقل مسافر و بار و موافقت با تاسیس موسسات حمل و نقل جدید و تجدید نظر در مقررات مورد عمل فعلی و پیشنهادات لازم به مراجع ذیصلاح ، پیش بینی طرح های لازم به منظور توسعه شبکه های ارتباطی