|  11/27/2015 - جمعه 6 آذر 1394
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
اطلاعات شناسنامه ای > سازمانها > سازمان حمل ونقل وترافيك تهران


حوزه: معاونت حمل ونقل وترافیک 


سازمان:  

سازمان حمل ونقل وترافيك تهران

فرم شناسنامه 

نوع   : سازمان غير مستقل -وابسته به شهرداري تهران   
اعضاءشورا سمت 
تاريخ تأسيس : 1353/10/18  
شهردار تهران  رياست شورا
سرمايه ثبت شده:    
معاون  حمل ونقل وترافيك شهرداری تهران عضو شورا

نماینده وزارت کشور

 یدی همدانی - سیدمهدی
 

دو نفر کارشناس متخصص به پیشنهاد شهردار تهران و تأیید شورای اسلامی شهر

گودرزی - قدرت
عضو شورا

رهایی - علیرضا
عضو شورا
اعضاء هيأت مديره سمت درهیأت مدیره شغل فعلی تاریخ انتخاب نوع عضویت
اولین آخرین
تشکری هاشمی - سید جعفر   رياست هيأت مديره و رئیس سازمان معاون حمل ونقل وترافيك شهرداري تهران  1384/08/24 1392/12/28 موظف
رنجبریان- مسعود نایب رئیس  مدیرکل برنامه ریزی و توسعه شهری
1393/10/10 1393/10/10 غیرموظف 
شیرازیان - غلامرضا عضواصلي 
1393/04/03 1393/04/03 غیرموظف 
ساجدی نیا - حسین عضواصلي 
1393/06/12 1393/06/12 غیرموظف 
خاکی - علی منصور عضو علي البدل
1391/04/31 1391/04/31 غیرموظف 
خوانساری - مسعود
عضو علی البدل رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق های بازرگانی تهران و ایران 1385/09/05
1392/12/28
غیرموظف

رئیس سازمان تشکری هاشمی - سید جعفر   آدرس دفترمركزي : خ ایرانشهر - نرسیده به تقاطع طالقانی - پ127 -  شماره تلفن : 88828256
تاریخ انتصاب مدیر عامل 1388/02/12           تاريخ تنظيم : 1394/01/31

موضوع :
تنظیم امر عبور و مرور کلیه وسائط نقلیه وعابرین پیاده ونصب علائم مربوطه ،نظارت بر حمل و نقل مسافر و بار و موافقت با تاسیس موسسات حمل و نقل جدید و تجدید نظر در مقررات مورد عمل فعلی و پیشنهادات لازم به مراجع ذیصلاح ، پیش بینی طرح های لازم به منظور توسعه شبکه های ارتباطی