|  05/24/2015 - يكشنبه 3 خرداد 1394
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
اطلاعات شناسنامه ای > سازمانها > سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران

حوزه: معاونت مالی واقتصاد شهری
سازمان:  

سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران

فرم شناسنامه

نوع   : سازمان مستقل -وابسته به شهرداري تهران  اعضاءشورا سمت 
تاريخ تأسيس : 1387/12/13 شهردار تهران رياست شورا
سرمايه ثبت شده: 10,000,000 ريال معاون مالی واقتصاد شهری عضوشورا
نماینده وزارت کشور
 امیری - حسین علی  
دو نفر کارشناس به پیشنهاد شهردار تهران و تأیید شورای شهر:  
حسینی - مازیار عضوشورا
نادری -علیرضا عضوشورا
اعضاء هيأت مديره سمت درهیأت مدیره شغل فعلی تاریخ انتخاب نوع عضویت
اولین آخرین
هاشمی - سید دادوش رئیس هیأت مدیره معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران 1393/01/27 1393/01/27 غیر موظف
کاظم نیا- محمد احسان عضو اصلی قائم مقام معاونت هماهنگی و  امور مناطق 1389/08/10 1393/01/27 غیر موظف
حیدریان - حمیدرضا عضو اصلی و مدیر عامل مدیر عامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران 1388/09/02 1393/01/27 موظف
احمدی - سید عیسی عضو اصلی مدیر عامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهر تهران  1393/01/27 1393/01/27 غیر موظف
مطیعی فرد-محمد عضو اصلی قائم مقام سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران 1390/06/08 1393/01/27  موظف
محمد زاده - بهروز* عضو علی البدل  مدیر عامل سابق شرکت  مسکن و ساختمان  جهان 1388/09/02 1393/01/27 غیر موظف
مدیر عامل حیدریان - حمیدرضا آدرس دفترمركزي : میدان حسن آباد نبش خیابان فیاض بخش شماره تلفن : 66724670-71-92
تاریخ انتصاب مدیر عامل 1388/03/11           تاريخ تنظيم : 1394/01/24
موضوع :
برنامه ریزی، سیاستگذاری، هماهنگی و مشاوره در خصوص املاک واقع در طرحهای توسعه شهری باهماهنگی با اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط ، همچنین مدیریت و نظارت بر نحوه معاوضه و تراکم مجازدر واحد های اجرایی وابسته به شهرداری تهراندر چارچوب قوانین و مقررات موضوعه