|  06/30/2016 - پنجشنبه 10 تير 1395
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
اطلاعات شناسنامه ای > سازمانها > سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران

حوزه: معاونت مالی واقتصاد شهری
سازمان:  
سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران
فرم شناسنامه
نوع : سازمان مستقل -وابسته به شهرداري تهران اعضاءشورا سمت
تاريخ تأسيس : 1387/12/13 شهردار تهران رياست شورا
سرمايه ثبت شده: 10,000,000 ريال معاون مالی واقتصاد شهری عضوشورا
نماینده وزارت کشور
امیری- حسین علی  
دو نفر کارشناس به پیشنهاد شهردار تهران و تأیید شورای شهر:
جاوید - علیرضا عضوشورا
پشمچی زاده - پژمان عضوشورا
اعضاء هيأت مديره سمت درهیأت مدیره شغل فعلی تاریخ انتخاب نوع عضویت
اولین آخرین
گودرزی - قدرت رئیس هیأت مدیره معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران 1394/01/23 1394/02/16 غیر موظف
میرزاحسینی - اسماعیل عضو اصلی قائم مقام سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران 1394/02/16 1394/02/16 غیر موظف
حیدریان - حمیدرضا عضو اصلی قائم مقام معاون مالی و اقتصاد شهری 1388/09/02 1394/02/16 موظف
دباغی کوپائی - رضا عضو اصلی و مدیرعامل مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران 1393/01/27 1394/02/16 غیر موظف
طباطبایی نژاد - سیدمحمد عضو اصلی   1394/02/16 1394/02/16 موظف
محمد زاده - بهروز* عضو علی البدل مدیر عامل سابق شرکت مسکن و ساختمان جهان 1388/09/02 1394/02/16 غیر موظف
مدیر عامل دباغی کوپائی - رضا آدرس دفترمركزي : میدان حسن آباد نبش خیابان فیاض بخش شماره تلفن : 66724670-71-92
تاریخ انتصاب مدیر عامل 1388/03/11 تاريخ تنظيم : 1394/07/14
موضوع :
برنامه ریزی، سیاستگذاری، هماهنگی و مشاوره در خصوص املاک واقع در طرحهای توسعه شهری باهماهنگی با اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط ، همچنین مدیریت و نظارت بر نحوه معاوضه و تراکم مجازدر واحد های اجرایی وابسته به شهرداری تهراندر چارچوب قوانین و مقررات موضوعه