|  04/01/2015 - چهارشنبه 12 فروردين 1394
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
اطلاعات شناسنامه ای > سازمانها > سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر تهران

حوزه: معاونت حمل ونقل وترافیک 
سازمان:  

سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر تهران 

فرم شناسنامه 

نوع   : سازمان غير مستقل -وابسته به شهرداري تهران  اعضاءشورا سمت 
تاريخ تأسيس : 1360/9/7 طبق اساسنامه سازمان مديريت ونظارت بر تاكسيراني  فاقدشورا مي باشد
سرمايه ثبت شده:        
     
اعضاء هيأت عامل سمت درهیأت عامل شغل فعلی تاریخ انتخاب نوع عضویت
اولین آخرین
تشکری هاشمی- سید جعفر رئیس هیأت عامل معاون حمل ونقل وترافيك شهرداري تهران  1388/02/23 1390/11/09 غیر موظف
مظفر-میثم عضو اصلی  مدیر عامل سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر تهران  1391/11/14 1391/11/14 موظف
امانی - ناصر عضو اصلی قائم مقام معاونت مالی و اداری شهرداری تهران 1388/02/23 1390/11/09 غیر موظف
سنندجی- پیمان عضو علی البدل مدير عامل شركت واحد اتوبوسراني تهران وحومه  1390/11/09 1390/11/09 غیر موظف
مدیر عامل مظفر-میثم آدرس دفترمركزي : خ17 شهريور خ طيب سازمان تاكسيراني شهر تهران  شماره تلفن : 44287607
تاریخ انتصاب مدیر عامل 1391/07/26           تاريخ تنظيم : 1391/11/30
موضوع :
تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران