|  04/02/2015 - پنجشنبه 13 فروردين 1394
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
اطلاعات شناسنامه ای > سازمانها > سازمان مدیریت پسماند شهر تهران

حوزه: معاونت خدمات شهری 
سازمان:  

سازمان مدیریت پسماند

فرم شناسنامه 

نوع   : سازمان مستقل -وابسته به شهرداري تهران    اعضاءشورا سمت 
تاريخ تأسيس : 1370/8/4   شهردار تهران  رياست شورا
سرمايه ثبت شده: 444,298,582,068ريال   معاونت خدمات شهري شهرداري تهران  عضوشورا
سه نفر کارشناس به پیشنهاد شهردار تهران و تأیید وزارت کشور:
ميرزاده _حميد  عضوشورا
عبدلي _محمد علي  عضوشورا
حجت _ يوسف  عضوشورا
اعضاء هيأت مديره سمت درهیأت مدیره شغل فعلی تاریخ انتخاب نوع عضویت
اولین آخرین
عبدالهی- مجتبی رياست هيأت مديره معاون خدمات شهري شهرداري تهران  1390/12/23 1391/12/07 غیرموظف 
باقر صاد -منصور نایب رئیس  قائم مقام معاونت خدمات شهری 1390/08/02 1391/12/07 غیرموظف 
کریمیان - حسن عضو اصلی و مدیر عامل مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند 1392/10/07 1392/10/07 موظف
کشت پور- رسول عضو اصلی شهردار سابق منطقه 2  1391/12/07 1391/12/07 غیرموظف 
مرجانی- حسین عضو اصلی مشاور حوزه خدمات شهری 1391/12/07 1391/12/07 غیرموظف 
حجت - یوسف عضوعلی البدل مدیر عامل شرکت رجا 1384/08/28 1391/12/07 غیرموظف 
مدیر عامل کریمیان - حسن آدرس دفترمركزي : خ شهید رجایی انتهای 13 آبان صالح آباد شرقی میدان شهید خالقی خ امام زاده حسن  شماره تلفن : 55530130-8
تاریخ انتصاب مدیر عامل 1392/10/07           تاريخ تنظيم : 1392/12/10
موضوع :
طراحی ، برنامه ریزی و نظارت عالیه بر حسن اجرای جمع آوری و حمل بهداشتی و سریعتر مواد زائد شهری و انجام ترتیبات لازم جهت دفن بهداشتی آن و بازیافت مواد قابل استفاده