|  08/18/2017 - جمعه 27 مرداد 1396
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
اطلاعات شناسنامه ای > سازمانها > سازمان مدیریت پسماند شهر تهران

حوزه: معاونت خدمات شهری 
سازمان:  

سازمان مدیریت پسماند

فرم شناسنامه 

نوع   : سازمان مستقل -وابسته به شهرداري تهران    اعضاءشورا سمت 
تاريخ تأسيس : 1370/8/4   شهردار تهران  رياست شورا
سرمايه ثبت شده: 444,298,582,068ريال   معاونت خدمات شهري شهرداري تهران  عضوشورا
سه نفر کارشناس به پیشنهاد شهردار تهران و تأیید وزارت کشور:
ميرزاده _حميد  عضوشورا
عبدلي _محمد علي  عضوشورا
حجت _ يوسف  عضوشورا
اعضاء هيأت مديره سمت درهیأت مدیره شغل فعلی تاریخ انتخاب نوع عضویت
اولین آخرین
یزدانی- مجتبی رياست هيأت مديره معاون خدمات شهري و محیط زیست شهرداري تهران  1395/04/29 1395/04/29 غیرموظف 
باقر صاد -منصور نایب رئیس و سرپرست سرپرست سازمان مدیریت پسماند 1390/08/02 1395/11/23غیرموظف 
جعفری - حسینعضو اصلی  1394/01/05 1394/01/29موظف
حیدرزاده مقدم - محمدهادی عضو اصلی مشاور شهردار در امور زیست محیطی1394/01/29 1394/01/29 غیرموظف 
کبریایی - ابوالفضل عضو اصلی مشاور حوزه خدمات شهری 1395/04/30 1395/05/30 غیرموظف 
حجت - یوسف عضوعلی البدل مدیر عامل شرکت رجا 1384/08/28 1394/01/29 غیرموظف 
مدیر عامل باقرصاد-منصور آدرس دفترمركزي : خ شهید رجایی انتهای 13 آبان صالح آباد شرقی میدان شهید خالقی خ امام زاده حسن  شماره تلفن : 55530130-8
تاریخ انتصاب مدیر عامل 1395/11/23           تاريخ تنظيم : 1395/11/23
موضوع :
طراحی ، برنامه ریزی و نظارت عالیه بر حسن اجرای جمع آوری و حمل بهداشتی و سریعتر مواد زائد شهری و انجام ترتیبات لازم جهت دفن بهداشتی آن و بازیافت مواد قابل استفاده