|  شنبه 30 فروردين 1393

نوع جستجو را انتخاب کنید.
 
  • سایت
  • وب
Search
 
حوزه: معاونت شهر سازی و معماری
سازمان: سازمان بازنشستگي شهرداري تهران 

شركت شهربان و حریم بان تهران

فرم شناسنامه 

نوع شركت : سهامی خاص صاحبان سهام  تعداد سهام  درصدسهام مبلغ سهام (ریال) سهام پرداخت شده سهام تعهد شده
تاريخ تأسيس : 1375/1/22   شهرداري تهران  440 44% 44,000,000 44,000,000  
سرمايه ثبت شده: 100,000,000 ريال سازمان بازنشستگي شهرداري تهران  510 51% 51,000,000 51,000,000  
مبلغ هر سهم : 100,000 ريال شركت خودرو سرويس شهر 10 1% 1,000,000 1,000,000  
شماره ثبت : 120619 شركت عمران وبهسازي ابوذر 10 1% 1,000,000 1,000,000  
وضعيت: فعال شركت عمران تولیدات شهر 10 1% 1,000,000 1,000,000  
شناسه ملی: 10101641427 شركت سرمايه گذاري شهر 10 1% 1,000,000 1,000,000  
شركت خدمات مالی شهر 10 1% 1,000,000 1,000,000  
جمع 1,000 100% 100,000,000 100,000,000 0
اعضاء هيأت مديره نماينده سمت درهیأت مدیره شغل فعلی تاریخ انتخاب شماره آگهی ثبتی نوع عضویت
اولین آخرین (روزنامه رسمی)
شهرداري تهران  جاوید - علیرضا رياست هيأت مديره  معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران 1391/04/13 1391/04/13   غیرموظف
شرکت سرمایه گذاری شهر باقرصاد رنانی- منصور * نایب رئیس هیأت مدیره قائم مقام معاونت خدمات شهری 1391/04/13 1391/04/13   غیرموظف
شرکت خدمات مالی شهر شریفی-احسان اله عضو اصلی ومديرعامل  مدير عامل شركت شهربان و حریم بان تهران 1392/05/22 1392/05/22   موظف
شرکت عمران تولیدات شهر  خانلری- حسین عضو اصلی مدیر کل حریم 1389/11/30 1391/04/13   غیرموظف
سازمان بازنشستگي شهرداري تهران  کاظم نیا - محمد احسان عضو اصلی قائم مقام معاونت هماهنگی و  امور مناطق 1389/11/30 1391/04/13   غیرموظف
مدیر عامل شریفی-احسان اله آدرس دفترمركزي : بزرگراه نواب ، تقاطع آذربایجان ، جنب ایستگاه مترو ، مجتمع اداری سهیل ، ط 5   شماره تلفن : 66381271-4
تاریخ انتصاب مدیر عامل 1392/05/22           تاريخ تنظيم : 1392/07/09  
موضوع :
ایجاد ارتباط لازم با نیروی انتظامی و سایر دستگاههای ذیربط به منظور:1-هماهنگی اجرای احکام صادره از کمیسیونهای ماده 100، جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز، رفع سد معبر ، ساماندهی مشاغل مزاحم، حفاظت از حریم شهر 2-انجام امور محوله از مناطق و نواحی و سازمانهای وابسته شهرداری 3- ارائه گزارشهای لازم به مسئولین ذیربط و ذیمدخل 4- انجام معاملات و داد و ستد و انعقاد قراردادهای لازم در ارتباط با موضوع فعالیت شرکت .5-اخذ اعتبارات و تسهیلات لازم از نظام بانکی داخل و خارج از کشور و موسسات مورد تایید شهرداری و هیات مدیره.6- سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر شرکتها و سازمانهای شهرداری در ارتباط با موضوع فعالیت شرکت و جلب مشارکت عمومی.7- سایر امور مرتبط با موضوع فعالیت شرکت بنا به تشخیص و تصویب هیات مدیره
  
اداره کل امور مجامع و شوراهای سازمانها