|  03/28/2015 - شنبه 8 فروردين 1394
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
اطلاعات شناسنامه ای > شرکت ها و موسسات تابعه شهرداری > شركت شهربان و حریم بان تهران

حوزه: معاونت شهر سازی و معماری
سازمان: سازمان بازنشستگي شهرداري تهران
شركت شهربان و حریم بان تهران
فرم شناسنامه
نوع شركت : سهامی خاص صاحبان سهام تعداد سهام درصدسهام مبلغ سهام (ریال) سهام پرداخت شده سهام تعهد شده
تاريخ تأسيس : 1375/1/22 شهرداري تهران 460 46% 46,000,000 46,000,000
سرمايه ثبت شده: 100,000,000 ريال سازمان بازنشستگي شهرداري تهران 510 51% 51,000,000 51,000,000
مبلغ هر سهم : 100,000 ريال شرکت نوسازی عباس آباد 10 1% 1,000,000 1,000,000
شماره ثبت : 120619 شركت توسعه فضاهای فرهنگی 10 1% 1,000,000 1,000,000
وضعيت: فعال شركت خدمات اداری شهر 10 1% 1,000,000 1,000,000
شناسه ملی: 10101641427
جمع 1,000 100% 100,000,000 100,000,000 0
اعضاء هيأت مديره نماينده سمت درهیأت مدیره شغل فعلی تاریخ انتخاب شماره آگهی ثبتی نوع عضویت
اولین آخرین (روزنامه رسمی)
شهرداري تهران جاوید - علیرضا رياست هيأت مديره شهردار منطقه 4 1391/04/13 1392/11/15 غیرموظف
شركت توسعه فضاهای فرهنگی باقرصاد رنانی- منصور نایب رئیس هیأت مدیره قائم مقام معاونت خدمات شهری 1391/04/13 1392/11/15 غیرموظف
شركت خدمات اداری شهر شریفی-احسان اله عضو اصلی ومديرعامل مدير عامل شركت شهربان و حریم بان تهران 1392/05/22 1392/11/15 موظف
شرکت نوسازی عباس آباد خانلری- حسین عضو اصلی مدیر کل حریم 1389/11/30 1392/11/15 غیرموظف
سازمان بازنشستگي شهرداري تهران کاظم نیا - محمد احسان عضو اصلی قائم مقام معاونت هماهنگی و امور مناطق 1389/11/30 1392/11/15 غیرموظف
مدیر عامل شریفی-احسان اله آدرس دفترمركزي : بزرگراه مدرس، خ میرداماد، خ 12 بهمن ،کوچه 12 بهمن پلاک 20 شماره تلفن : 22263383-4
تاریخ انتصاب مدیر عامل 1392/05/22 تاريخ تنظيم : 1393/04/08
موضوع :
ایجاد ارتباط لازم با نیروی انتظامی و سایر دستگاههای ذیربط به منظور:1-هماهنگی اجرای احکام صادره از کمیسیونهای ماده 100، جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز، رفع سد معبر ، ساماندهی مشاغل مزاحم، حفاظت از حریم شهر 2-انجام امور محوله از مناطق و نواحی و سازمانهای وابسته شهرداری 3- ارائه گزارشهای لازم به مسئولین ذیربط و ذیمدخل 4- انجام معاملات و داد و ستد و انعقاد قراردادهای لازم در ارتباط با موضوع فعالیت شرکت .5-اخذ اعتبارات و تسهیلات لازم از نظام بانکی داخل و خارج از کشور و موسسات مورد تایید شهرداری و هیات مدیره.6- سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر شرکتها و سازمانهای شهرداری در ارتباط با موضوع فعالیت شرکت و جلب مشارکت عمومی.7- سایر امور مرتبط با موضوع فعالیت شرکت بنا به تشخیص و تصویب هیات مدیره