|  08/18/2017 - جمعه 27 مرداد 1396
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
اطلاعات شناسنامه ای > شرکت ها و موسسات تابعه شهرداری > نوسازي عباس آباد

حوزه: معاونت شهرسازی و معماری
سازمان:  

شركت نوسازي (عباس آباد) فرم شناسنامه 

نوع شركت : سهامی خاص   صاحبان سهام  تعداد سهام درصدسهام مبلغ سهام (ریال) سهام پرداخت شده سهام تعهد شده
تاريخ تأسيس : 53/9/20   شهرداري تهران  15,200 100% 15,200,000,000 15,200,000,000  
سرمايه ثبت شده: 15,200,000,000 ريال   شهردار تهران  -رياست مجمع 
مبلغ هر سهم : 1,000,000 ريال   علیرضا جاوید -عضو مجمع 
شماره ثبت : 20293     احمد دنیا مالی -عضو مجمع 
وضعيت: فعال       0% 0 0  
شناسه ملی: 10100658418     0% 0 0  
جمع 15,200 100% 15,200,000,000 15,200,000,000 0
اعضاء هيأت مديره نماينده سمت درهیأت مدیره شغل فعلی تاریخ انتخاب شماره آگهی ثبتی نوع عضویت
     
شهرداري تهران  پشمچی زاده - پژمان رياست هيأت مديره معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران 1394/02/02 1394/02/02   غیرموظف 
حناچي - پيروز نايب رئيس معاون شهرسازي وزارت مسكن  1384/03/18 1392/10/14   غیرموظف 
عظیمی - فرامرز عضو اصلی و مدیرعامل مدیر عامل شركت نوسازي (عباس آباد)  1395/02/18 1395/02/18   موظف
                   
مدیر عامل عظیمی - فرامرز

آدرس دفترمركزي : بزرگراه آفريقا بالاتر از چ جهان كودك خ پديدار پ8   شماره تلفن : 88792989
تاریخ انتصاب مدیر عامل 1395/02/18           تاريخ تنظيم :    1395/03/24
موضوع :
اجرای برنامه نوسازی در محدوده اراضی موضوع قانون اجرای برنامه نوسازی عباس آباد، احداث انواع ساختمان ، جاده سازی و ایجاد معابر، پاکسازی و ایجاد فضای سبز ، فروش ، رهن اجاره اراضی و مستحدثات و سایر اقدامات در اجرای برنامه نوسازی و عمران اراضی