|  11/13/2018 - سه شنبه 22 آبان 1397
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
اطلاعات شناسنامه ای > شرکتها و موسساتی که مقرر است ادغام یا واگذار شوند > شرکت تجارت الکترونیک پارس شهروند

حوزه: معاونت خدمات شهری 
شرکت  شرکت خدماتی کالای شهروند

شرکت تجارت الکترونیک پارس شهروند

فرم شناسنامه 

نوع شركت : سهامی خاص   صاحبان سهام  تعداد سهام درصدسهام مبلغ سهام (ریال) سهام پرداخت شده سهام تعهد شده
تاريخ تأسيس :

1386/09/14

  شركت خدماتي كالاي شهروند 9,800 98%      
سرمايه ثبت شده: 1,000,000,000 ريال   شرکت خدمات اداری و بازرگانی امین شهروند 100 1%      
مبلغ هر سهم : 100,000 ريال   شرکت خدمات فنی مهندسی پارس شهروند 100 1%      
شماره ثبت : 310079                
وضعيت: فعال              
           
جمع 10,000 100% 0 0 0
اعضاء هيأت مديره نماينده سمت درهیأت مدیره شغل فعلی تاریخ انتخاب شماره آگهی ثبتی نوع عضویت
اولین آخرین (روزنامه رسمی)
شركت خدماتي كالاي شهروند احمدیان - علی رئیس هیأت مدیره مدیر عامل شرکت خدماتی کالای شهروند       غیرموظف
شرکت خدمات اداری و بازرگانی امین شهروند شمس میدانی- عادل نایب رئیس  معاون مالی و اداری شرکت تجارت الکترونیک پارس شهروند       موظف
شرکت خدمات فنی مهندسی پارس شهروند حسین جانی - علی عضو اصلی معاون سخت افزار شرکت تجارت الکترونیک پارس شهروند       موظف
               
               
مدیر عامل پور مومن -پیمان آدرس دفترمركزي : م پونک خ میرزا بابایی فروشگاه شهروند بوستان  ط 2   شماره تلفن :  
تاریخ انتصاب مدیر عامل تاريخ تنظيم : 1389/11/02
موضوع :
1- انجام کلیه فعالیتهای حوزه تجارت الکترونیک اعم از نرم افزاری و سخت افزاری 2- انجام امور بازرگانی خرید و فروش کالا و هرگونه خدمات مرتبط با موضوع شرکت