|  11/13/2018 - سه شنبه 22 آبان 1397
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
اطلاعات شناسنامه ای > شرکتها و موسساتی که مقرر است ادغام یا واگذار شوند > فرهنگ و رسانه شهر

حوزه: معاونت امور اجتماعی وفرهنگی 
سازمان: سازمان فرهنگی و هنری

موسسه فرهنگ و رسانه شهر (در حال تصفیه)

فرم شناسنامه 

نوع شركت : غیر انتفاعی   صاحبان سهام  تعداد سهام  درصدسهام مبلغ سهام (ریال) سهام پرداخت شده سهام تعهد شده
تاريخ تأسيس : 1385/11/15   سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران  90 90% 9,000,000 900,000  
سرمايه ثبت شده: 10,000,000 ريال   موسسه هاتف شهر 5 5% 500,000 50,000  
مبلغ هر سهم : 100,000 ريال   موسسه آموزش شهر 5 5% 500,000 50,000  
شماره ثبت : 20736         0% 0 0  
وضعيت: در حال تصفیه       0% 0 0  
شناسه ملی: 10103267786     0% 0 0  
جمع 100 100% 10,000,000 1,000,000 0
             
     
تاریخ صورتجلسه انحلال:90/03/8              
               
               
               
               
                   
مدیر تصفیه باقری حسین آبادی- محمد  آدرس دفترمركزي : میدان ولیعصر، بلوار کشاورز، نبش خیابان شهید علیرضا دائمی، پلاک 65 ، کدپستی 141598311   شماره تلفن : 88955274
تاریخ انتصاب مدیر تصفیه 1390/03/8 تاريخ تنظيم : 1390/12/27
موضوع :
اطلاع رسانی و بانک اطلاعاتی در زمینه شهری