|  11/13/2018 - سه شنبه 22 آبان 1397
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
اطلاعات شناسنامه ای > شرکتها و موسساتی که مقرر است ادغام یا واگذار شوند > شرکت نان نو شهروند

حوزه: معاونت خدمات شهری 
شرکت : شرکت خدماتی کالای شهروند

شرکت نان نو شهروند 

فرم شناسنامه 

نوع شركت : سهامی خاص   صاحبان سهام  تعداد سهام درصدسهام مبلغ سهام (ریال) سهام پرداخت شده سهام تعهد شده
تاريخ تأسيس :

1386/07/23

  شركت خدماتي كالاي شهروند 5,999 59.99000% 599,900,000 209,965,000 389935000
سرمايه ثبت شده: 1,000,000,000 ريال   شرکت بین المللی تولید و صنعت نان نوروز 4,000 40.00000% 400,000,000 140,000,000 260000000
مبلغ هر سهم : 100,000 ريال   شرکت خدمات اداری و بازرگانی امین شهروند 1 0.01000% 100,000 35,000 65000
شماره ثبت : 305826         0.00000% 0    
وضعيت: فعال       0.00000% 0    
    0.00000% 0    
جمع 10,000 100% 1,000,000,000 350,000,000 650000000
اعضاء هيأت مديره نماينده سمت درهیأت مدیره شغل فعلی تاریخ انتخاب شماره آگهی ثبتی نوع عضویت
اولین آخرین (روزنامه رسمی)
شركت خدماتي كالاي شهروند احمدیان - علی رئیس هیأت مدیره مدیر عامل شرکت خدماتی کالای شهروند  1386/12/25 1386/12/25 4872/ت/87/32 غیرموظف
شرکت خدمات اداری بازرگانی امین شهروند اشجعی - حسین نایب رئیس مدیر عامل شرکت  توسعه و سرمایه گذاری پارس شهروند        غیرموظف
شرکت بین المللی تولید و صنعت نان نوروز ادریسی - صمد عضو اصلی  خارج از شهرداری 1386/07/23 1386/12/25 4872/ت/87/32 غیرموظف
مدیر عامل ادریسی -نعمت اله   آدرس دفتر مرکزی: بلوار آفریقا- خیابان شهید سعیدی- پلاک 103   شماره تلفن :  
تاریخ انتصاب مدیر عامل تاريخ تنظيم : 1389/11/02
موضوع :
1- تولید و فرآوری نان و فرآورده های آردی و غلات و مواد تکمیلی وابسته و تأمین مواداولیه2- تأمین و تجهیز و راه اندازی کارخانجات تولیدی و واردات انواع ماشین آلات و تکنولوژی در رابطه با موضوع شرکت و اخذ نمایندگی از شرکت های تولیدی و تجاری داخلی و خارجی3- اعطاء نمایندگی در داخل و خارج از کشور4- مشارکت در سرمایه گذاری ها و مزایده ها و مناقصات دولتی و بخش خصوصی5- ایجاد مراکز پخش، توزیع و بازارچه های فروش محصولات و فرآورده های تولیدی6- فعالیت های مطالعاتی در رابطه با موضوع شرکت بالاخص فرهنگ تولید و مصرف نان و ارائه جمعی به مصرف کنندگان