|  11/13/2018 - سه شنبه 22 آبان 1397
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
اطلاعات شناسنامه ای > شرکت های در حال تصفیه جدید > پردازش و برنامه ریزی شهری

حوزه: معاونت شهر سازی و معماری
سازمان:  

شركت پردازش وبرنامه ريزي شهري (در حال تصفیه)

فرم شناسنامه 

نوع شركت : (سهامي خاص)   صاحبان سهام  تعداد سهام درصدسهام مبلغ سهام (ریال) سهام پرداخت شده سهام تعهد شده
تاريخ تأسيس : 1371/11/25   شهرداري تهران  98 98% 49,000,000 49,000,000  
سرمايه ثبت شده: 50,000,000 ريال   شركت خدمات اداري شهر  1 1% 500,000 500,000  
مبلغ هر سهم : 500,000 ريال   شركت توسعه فضاهاي فرهنگي  1 1% 500,000 500,000  
شماره ثبت : 95478                
وضعيت: در حال تصفیه              
جمع 100 100% 50,000,000 50,000,000 0
             
     
               
تاریخ  مجمع عمومی فوق العاده در خصوص
 انحلال :88/8/10
             
آگهی روزنامه:              
32069/ت32 تاریخ : 88/9/3               
               
                   
مدیر تصفیه ابراهیم زاده وصال - جعفر آدرس دفترمركزي : پاسداران اقدسيه بعداز چهارراه  آجودانيه تقاطع بديعي پ 40 مركز اطلاعات جغرافيايي   شماره تلفن : 22296969
1388/08/01 تاريخ تنظيم : 1389/11/02
موضوع :
 انجام مطالعاتی مقدماتی ، امکان سنجی ، جامع ، تفصیلی ، اجرایی، مدیریتی و کنترل اطلاعات مکانیزه شده مربوط به کلان شهر و شهر سازی و برنامه ریزی منطقه ای و انجام کلیه فعالیتهای مربوط به خدمات رایانه ای و اجزاء وانجام خدمات مربوطه وامور طراحی و پیمانکاری ، سرمایه گذاری درسایر شرکتها