|  11/13/2018 - سه شنبه 22 آبان 1397
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
اطلاعات شناسنامه ای > شرکت های در حال تصفیه جدید > شرکت توسعه رسانه همشهری

حوزه: شهردار
شرکت : شرکت همشهری

شرکت توسعه رسانه همشهری ( در حال تصفیه)

فرم شناسنامه 

نوع شركت : سهامی خاص صاحبان سهام  تعدادسهام  درصدسهام مبلغ سهام (ریال) سهام پرداخت شده سهام تعهد شده
تاريخ تأسيس : 1385/09/01 شركت همشهر ي 472 59% 4,720,000,000 4,720,000,000  
سرمايه ثبت شده: 8,000,000,000 ريال شرکت پیام همشهری 80 10% 800,000,000 800,000,000  
مبلغ هر سهم : 10,000,000 ريال موسوی جزایری - سید ناصر  160 20% 1,600,000,000 1,600,000,000  
شماره ثبت : 285133 خدادبیگی- میثم 40 5% 400,000,000 400,000,000  
وضعيت: در حال تصفیه معزی - علیرضا 40 5% 400,000,000 400,000,000  
عسگری - مرتضی 8 1% 80,000,000 80,000,000  
    0% 0 0  
جمع 800 100% 8,000,000,000 8,000,000,000 0

تاریخ صورتجلسه انحلال:89/03/31

مدیران تصفیه صحفی-وحید آدرس دفترمركزي : بزرگراه جلال آل احمد- بلوار دانش انتهای گلبرگ 2   شماره تلفن : 88528490
  1391/02/12           تاريخ تنظيم : 1391/08/01  
موضوع :
توزیع جراید و محصولات فرهنگی در سطح داخل  و خارج از کشور ، اخذ نمایندگی توزیع جراید و محصولات فرهنگی داخلی و خارجی ،انجام امور بازرگانی در داخل و خارج از کشور در زمینه های مختلف ، انتشار و تولید  نشریه و کتاب و سایر محصولات فرهنگی در موضوعهای مختلف با اخذ مجوزهای لازم ، تاسیس چاپخانه و ارائه خدمات چاپ ، ایجاد نمایندگی و شعبه در شهرهای کشور و خارج از کشور ، ارائه خدمات مشاوره به صاحبان حرف و  مشاغل سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی ، همکاری فنی و انتشاراتی و مبادلات فرهنگی با اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی و خصوصی ت، تاسیس و راه اندازی واحدهای حمل و نقل  مرتبط با فعالیتهای شرکت.