|  11/13/2018 - سه شنبه 22 آبان 1397
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
اطلاعات شناسنامه ای > شرکت های در حال تصفیه جدید > شركت خدمات اجتماعي ورفاهي تهران

حوزه: معاونت امور اجتماعی وفرهنگی 
سازمان:  

شركت خدمات اجتماعي ورفاهي تهران ( در حال تصفیه)

فرم شناسنامه 

نوع شركت : (سهامي خاص)   صاحبان سهام  تعداد سهام درصدسهام مبلغ سهام (ریال) سهام پرداخت شده سهام تعهد شده
تاريخ تأسيس : 1373/12/25   شهرداري تهران  94 94% 47,000,000 47,000,000  
سرمايه ثبت شده: 50,000,000 ريال   شركت توسعه عمران بهمن  1 1% 500,000 500,000  
مبلغ هر سهم : 500,000 ريال   شركت پردازش وبرنامه ريزي شهر 1 1% 500,000 500,000  
شماره ثبت : 112108     شركت عمران تجارت  خاوران 1 1% 500,000 500,000  
وضعيت: در حال تصفیه   شركت شهرسا لم تهران  1 1% 500,000 500,000  
شركت خدمات مهندسی شهرتهران 1 1% 500,000 500,000  
شركت توسعه فضاهاي فرهنگي  1 1% 500,000 500,000  
جمع 100 100% 50,000,000 50,000,000 0
             
     
تاریخ  مجمع عمومی فوق العاده در خصوص
 انحلال :88/9/30
             
               
               
               
               
مدیر تصفیه علی مددی - غلامرضا آدرس دفترمركزي : خ سپهبد قرنی- نبش کوچه نوید - شماره 2   شماره تلفن : 88938625-7
1388/09/30 تاريخ تنظيم : 1389/11/02
موضوع :
تامین منابع از کلیه فعالیتهای بازرگانی ، تجاری ، صنعتی ، معدنی ، کشاورزی ، خدماتی ، مدیریتی یا پیمانکاری ، اجتماعی ، رفاهی ، بهداشتی به منظور مصرف در برنامه های حمایتی از شهروندان نیازمند و سایر مواردیکه مستقیم و غیر مستقیم در نقل عناوین مذکور موثر باشد .