|  11/13/2018 - سه شنبه 22 آبان 1397
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
اطلاعات شناسنامه ای > شرکت های در حال تصفیه جدید > شركت خدمات مهندسی شهر تهران

حوزه: معاونت فنی وعمرانی 
سازمان:  

شركت خدمات مهندسی شهر تهران ( در حال تصفیه)

فرم شناسنامه 

نوع شركت : (سهامي خاص)   صاحبان سهام  تعداد سهام درصدسهام مبلغ سهام (ریال) سهام پرداخت شده سهام تعهد شده
تاريخ تأسيس : 1371/6/3   شهرداري تهران  71,996 99.994% 7,199,600,000 7,199,600,000  
سرمايه ثبت شده: 7,200,000,000 ريال   شركت خودرو سرويس شهر 1 0.001% 100,000 100,000  
مبلغ هر سهم : 100,000 ريال   شركت عمران تولیدات شهر 1 0.001% 100,000 100,000  
شماره ثبت : 92313     شركت خدمات مالی شهر 1 0.001% 100,000 100,000  
وضعيت: در حال تصفیه   شركت راه و ساختمان  تهران تدبير بافت  1 0.001% 100,000 100,000  
جمع 72,000 100% 7,200,000,000 7,200,000,000 0
             
     
               
تاریخ  مجمع عمومی فوق العاده در خصوص
 انحلال :88/8/3
             
آگهی روزنامه رسمی : 25829/ت/32 تاریخ 88/9/3              
               
               
                   
مدیر تصفیه عسکری جیرهنده - مرتضی آدرس دفترمركزي : خیابان ستارخان،خیابان صادقی پور،(خسرو جنوبی)کوچه عباس کریمی، پلاک 3، طبقه دوم ، کدپستی  1453743695   شماره تلفن : 66387383
1388/08/03 تاريخ تنظيم : 1391/05/01
موضوع :

 1- ساخت وسازوفروش ابنیه -صادرات وواردات کالاهای مجازواموربازرگانی مربوطه ،انجام کلیه اموربازرگانی ،تجاری وپیمانکاری (اعم ازخدماتی وعمرانی )2- اخذنمایندگی ازشرکتها وموسسات 3- سرمایه گذاری ومشارکت با اشخاص حقیقی وحقوقی