|  11/19/2018 - دوشنبه 28 آبان 1397
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
اطلاعات شناسنامه ای > شرکت های در حال تصفیه جدید > شركت راه و ساختمان تهران تدبير بافت

حوزه: معاونت هماهنگی و امور مناطق
سازمان:  

شركت راه و ساختمان  تهران تدبير بافت ( در حال تصفیه)

فرم شناسنامه 

نوع شركت : (سهامي خاص)   صاحبان سهام  تعداد سهام  درصدسهام مبلغ سهام (ریال) سهام پرداخت شده سهام تعهد شده
تاريخ تأسيس : 72/11/10   سازمان نوسازي شهر تهران  97 97% 2,910,000 2,910,000  
سرمايه ثبت شده: 3,000,000 ريال   سازمان مشاورفني ومهندسي شهر تهران  2 2% 60,000 60,000  
مبلغ هر سهم : 30,000 ريال   سازمان مهندسي وعمران شهر تهران  1 1% 30,000 30,000  
شماره ثبت : 103191         0% 0 0  
وضعيت: در حال تصفیه       0% 0 0  
جمع 100 100% 3,000,000 3,000,000 0
             
     
تاریخ  مجمع عمومی فوق العاده در خصوص
 انحلال :88/8/10
             
               
               
               
                   
مدیر تصفیه عسکری جیرهنده - مرتضی آدرس دفترمركزي : خیابان ستارخان،خیابان صادقی پور،(خسرو جنوبی)کوچه عباس کریمی، پلاک 3، طبقه دوم ، کدپستی  1453743695   شماره تلفن : 33934002
1389/11/23 تاريخ تنظيم : 1391/03/05
موضوع :
مدیریت تهیه طرحهای شهر سازی  و معماری ، نقشه تفکیکی اراضی ، تخریب و تسطیح و آماده سازی اراضی وسایر اقدامات اجرایی و برنامه ریزی شهری ، مکان یابی ، طراحی فضای شهری و تحقیقات ومطالعات واحداث ساختمان های لازم - مدیریت و اجرا عملیات آماده سازی و احداث بنا