|  11/13/2018 - سه شنبه 22 آبان 1397
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
اطلاعات شناسنامه ای > شرکت های در حال تصفیه جدید > شركت عمران وتوسعه شهرداری تهران

حوزه: معاونت هماهنگی و امور مناطق
سازمان:  

شركت عمران وتوسعه شهرداری تهران (در حال تصفیه)

فرم شناسنامه 

نوع شركت : (سهامي خاص)   صاحبان سهام  تعداد سهام درصدسهام مبلغ سهام (ریال) سهام پرداخت شده سهام تعهد شده
تاريخ تأسيس : 1365/10/15     شهرداري تهران  2,370 79.0% 237,000,000 237,000,000  
سرمايه ثبت شده: 300,000,000 ريال   سازمان بازنشستگي شهرداري تهران  600 20.0% 60,000,000 60,000,000  
مبلغ هر سهم : 100,000 ريال   شركت خودرو سرویس شهر 9 0.3% 900,000 900,000  
شماره ثبت : 63024     شركت عمران وبهسازي ابوذر 9 0.3% 900,000 900,000  
وضعيت: در حال تصفیه   شركت خدمات مالی شهر  12 0.4% 1,200,000 1,200,000  
جمع 3,000 100% 300,000,000 300,000,000 0
             
     
               
تاریخ  مجمع عمومی فوق العاده در خصوص
 انحلال :88/8/5
             
آگهی روزنامه رسمی : 26188/ت/32 تاریخ  88/9/4              
               
               
                   
مدیر تصفیه عسکری جیرهنده - مرتضی آدرس دفترمركزي : خیابان ستارخان،خیابان صادقی پور،(خسرو جنوبی)کوچه عباس کریمی، پلاک 3، طبقه دوم ، کدپستی  1453743695   شماره تلفن : 66387382
1388/08/05 تاريخ تنظيم : 1391/05/01
موضوع :
انجام کلیه فعالیتهای مطالعاتی ، اقتصادی ، بازرگانی ، خدماتی ، پیمانکاری، عمران و بهسازی، صنعتی ، کشاورزی اعم از نظارت و اجراء ، مشارکت و سرمایه گذاری اعم از دولتی یا خصوصی ، جذب مشارکتهای مردمی ، واردات و صادرات می باشد