|  11/13/2018 - سه شنبه 22 آبان 1397
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
اطلاعات شناسنامه ای > شرکت های در حال تصفیه جدید > عمران و بهسازی ابوذر

حوزه: معاونت مالی واقتصاد شهری
سازمان: سازمان بازنشستگي شهرداري تهران

شركت عمران وبهسازي ابوذر ( در حال تصفیه)

فرم شناسنامه 

نوع شركت : سهامی خاص صاحبان سهام  تعداد سهام  درصدسهام مبلغ سهام (ریال) سهام پرداخت شده سهام تعهد شده
تاريخ تأسيس : 1373 سازمان بازنشستگي شهرداري تهران  9,996 99.96% 99,960,000 99,960,000  
سرمايه ثبت شده: 100,000,000 ريال شركت سرمايه گذاري شهر 1 0.01% 10,000 10,000  
مبلغ هر سهم : 10,000 ريال شرکت خودروسرویس شهر 1 0.01% 10,000 10,000  
شماره ثبت : 110836 شرکت عمران تولیدات شهر 1 0.01% 10,000 10,000  
وضعيت: در حال تصفیه شرکت خدمات مالی شهر 1 0.01% 10,000 10,000  
    0% 0 0  
جمع 10,000 100% 100,000,000 100,000,000 0
تاریخ  مجمع عمومی فوق العاده در خصوص
 انحلال :88/8/16
آگهی روزنامه رسمی : 26981/ت/32 تاریخ  88/9/2
مدیر تصفیه برازجانی - ناصر آدرس دفترمركزي : خیابان گاندی، کوچه یکم پلاک 11 طبقه 3  واحد 7،8،9 - کد پستی 1517615818   شماره تلفن : 88196249
88195886
88195778
88196023
فکس : 88195285
موضوع :
طراحی و اجرای پروژهای عمرانی در بخشهای مختلف و انجام کلیه امور بازرگانی مجاز