|  11/13/2018 - سه شنبه 22 آبان 1397
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
اطلاعات شناسنامه ای > شرکت های در حال تصفیه جدید > فرهنگي و ورزشي شهر سالم تهران

حوزه: معاونت امور اجتماعی وفرهنگی 
سازمان:  

شركت فرهنگي  و ورزشي شهر سالم  تهران (در حال تصفیه)

فرم شناسنامه 

نوع شركت : (سهامي خاص)   صاحبان سهام  تعداد سهام درصدسهام مبلغ سهام (ریال) سهام پرداخت شده سهام تعهد شده
تاريخ تأسيس : 1381/9/18   شهرداري تهران  1,060 96.4% 10,600,000 10,600,000  
سرمايه ثبت شده: 11,000,000 ريال   سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران  10 0.9% 100,000 100,000  
مبلغ هر سهم : 10,000 ريال   شركت توسعه فضاهاي فرهنگي  10 0.9% 100,000 100,000  
شماره ثبت : 150130     شركت توسعه عمران  بهمن  10 0.9% 100,000 100,000  
وضعيت: در حال تصفیه   شركت عمران تجارت خاوران  10 0.9% 100,000 100,000  
شناسه ملی 10101929536 جمع 1,100 100% 11,000,000 11,000,000 0
اعضاء هيأت مديره نماينده سمت درهیأت مدیره شغل فعلی تاریخ انتخاب شماره آگهی ثبتی نوع عضویت
اولین آخرین (روزنامه رسمی)
تاریخ  مجمع عمومی فوق العاده در خصوص
 انحلال :          89/5/31                     
             
               
               
                   
مدیر تصفیه رفیعی- محمود. آدرس دفترمركزي : خ آزادی-تقاطع یادگار امام-زنجان جنوبی - پشت سازمان میراث فرهنگی- ورزشگاه یادگار امام ط2   شماره تلفن : 66083436
فکس 66056390
1389/05/31 تاريخ تنظيم : 1389/11/02
موضوع :
 برنامه ریزی برای توسعه و تعمیم فعالیتهای فرهنگی ورزشی از طریق ا اره اماکن فرهنگی ورزشی ، ایجاد ، احداث ، خرید و و اگذاری اماکن در رشته های مختلف ، تعمیر و نگهداری و بازسازی مراکز ذیربط با موضوع فعالیت ، جذب سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی و مشارکت با سایر ارگانهاوموسساتمالی واعتباری ،واردات وصادرات ،خرید وفروش،واردات وصادرات محصولات مرتبط با موضوع فعالیت شرکت ،دریافت یا اعطاءوام وکمک وسایراموری که بطورمستقیم یا غیر مستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد