|  11/19/2018 - دوشنبه 28 آبان 1397
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
اطلاعات شناسنامه ای > شرکت هایی که شهرداری در آنها سرمایه گذاری نموده > شرکت بازرگانی خدماتی و مراقبتی پیمان مرو

حوزه: معاونت حمل ونقل وترافیک 
شركت: شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)

شرکت بازرگانی خدماتی و مراقبتی پیمان مرو

فرم شناسنامه 

نوع شركت : (سهامي خاص)   صاحبان سهام  تعداد سهام درصدسهام مبلغ سهام (ریال) سهام پرداخت شده سهام تعهد شده
تاريخ تأسيس :     شرکت مترو ساز 1,000 100% 20,000,000 0  
سرمايه ثبت شده: 200,000,000 ريال       0% 0 0  
مبلغ هر سهم : 20,000 ريال       0% 0 0  
شماره ثبت : 139277         0% 0 0  
وضعيت: فعال       0% 0 0  
جمع 1,000 100% 20,000,000 0 0
اعضاء هيأت مديره نماينده سمت درهیأت مدیره شغل فعلی تاریخ انتخاب شماره آگهی ثبتی نوع عضویت
اولین آخرین (روزنامه رسمی)
شرکت مترو ساز نجفیان  توماجانی-نقی رئیس هیأت مدیره شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) 1384/03/09 1386/04/11 26539/ت32  
  مزینی-منصور نایب رئیس    1384/03/09 1386/04/11 26539/ت32  
  نجفیان  توماجانی-فرهاد عضو اصلی    1384/03/09 1386/04/11 26539/ت32  
  حیدری - عباس عضواصلی ومدیرعامل  مدیر عامل شرکت بازرگانی خدماتی و مراقبتی پیمان مرو 1384/03/09 1386/04/11 26539/ت32 موظف
  نیاورانی-امیر سعید عضواصلی  مدیر عامل شرکت مترو ساز 1384/03/09 1386/04/11 26539/ت32 غیرموظف
                   
مدیر عامل حیدری - عباس آدرس دفترمركزي : بزرگراه شهید ستاری - بعد از میدان نور- کوچه شقایق 16-پ27 ط4   شماره تلفن : 44428600-1
تاریخ انتصاب مدیر عامل 1384/03/09 تاريخ تنظيم : 1389/11/02
موضوع :