|  پنجشنبه 4 ارديبهشت 1393

نوع جستجو را انتخاب کنید.
 
  • سایت
  • وب
Search
 
حوزه: معاونت مالی واقتصاد شهری
سازمان:  

فروشگاههای زنجیره ای رفاه (سهامی عام 7%)

فرم شناسنامه 

نوع شركت : سهامی عام صاحبان سهام  تعداد سهام درصدسهام مبلغ سهام (ریال) سهام پرداخت شده سهام تعهد شده
تاريخ تأسيس : 1374/02/26 بانک ملی ایران 88,169,190 19.58% 88,169,190,000 88,169,190,000  
سرمايه ثبت شده: 450,411,110,000 ريال سایر شهرداری ها 80,554,812 17.88% 80,554,812,000 80,554,812,000  
مبلغ هر سهم : 1,000 ريال شهرداري تهران  28,000,000 6.22% 28,000,000,000 28,000,000,000  
شماره ثبت : 112731 بانک صادرات 65,415,600 14.52% 65,415,600,000 65,415,600,000  
وضعيت: فعال بانک ملت 45,918,820 10.19% 45,918,820,000 45,918,820,000  
بانک تجارت 42,677,460 9.48% 42,677,460,000 42,677,460,000  
بانک سپه 42,430,600 9.42% 42,430,600,000 42,430,600,000  
شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی 10,180,200 2.26% 10,180,200,000 10,180,200,000  
سازمان ملی زمین و مسکن 6,877,708 1.53% 6,877,708,000 6,877,708,000  
شرکت بیمه ایران 7,000,000 1.55% 7,000,000,000 7,000,000,000  
بیمه مرکزی 3,500,000 0.78% 3,500,000,000 3,500,000,000  
بیمه آسیا 1,750,000 0.39% 1,750,000,000 1,750,000,000  
بیمه البرز 1,750,000 0.39% 1,750,000,000 1,750,000,000  
سایر سهامداران 26,186,720 5.81% 26,186,720,000 26,186,720,000  
جمع 450,411,110 100% 450,411,110,000 450,411,110,000 0
اعضاء هيأت مديره نماينده سمت درهیأت مدیره شغل فعلی تاریخ انتخاب شماره آگهی ثبتی نوع عضویت
اولین آخرین (روزنامه رسمی)
بانک ملی گلباز-ساسان رئیس هیأت مدیره   1391/10/20 1392/08/12   غیر موظف
بانک صادرات شعبانی-فرشید نایب رئیس    1390/09/29 1392/08/12   موظف
بانک ملت لیالی- علی عضو اصلی و مدیر عامل   1391/11/09 1392/08/12   موظف
بانک تجارت اخوان فرد-علی عضو اصلی   1392/03/21 1392/08/12   غیر موظف
شهرداری تهران تاج محمدی-حجت اله عضو اصلی   1390/06/14 1392/08/12   غیر موظف
شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی   عضو علی البدل           
بانک تجارت   عضو علی البدل           
مدیر عامل لیالی- علی آدرس دفترمركزي : خ طالقانی غربی- بعداز میدان فلسطین -نرسیده به دانشگاه تهران-تقاطع شهیدسرپرست-شماره 69-ساختمان رفاه   شماره تلفن : 66412027-66413027-66413358-66415573ف
تاریخ انتصاب مدیر عامل 1392/08/12           تاريخ تنظيم : 1392/10/01  
  
اداره کل امور مجامع و شوراهای سازمانها