|  11/13/2018 - سه شنبه 22 آبان 1397
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
اطلاعات شناسنامه ای > شرکت هایی که شهرداری در آنها سرمایه گذاری نموده > فولاد بتن سپهر تهران

حوزه: معاونت حمل ونقل وترافیک 
شركت: شركت راه آهن شهري تهران وحومه ( مترو) 

شرکت فولاد بتن سپهر تهران

فرم شناسنامه 

نوع شركت :

(سهامي خاص)

  صاحبان سهام  تعداد سهام درصدسهام مبلغ سهام (ریال) سهام پرداخت شده سهام تعهد شده
تاريخ تأسيس :         0% 0 0  
سرمايه ثبت شده:         0% 0 0  
مبلغ هر سهم :         0% 0 0  
شماره ثبت : 139124         0% 0 0  
وضعيت: فعال       0% 0 0  
جمع 0 0% 0 0 0
اعضاء هيأت مديره نماينده سمت درهیأت مدیره شغل فعلی تاریخ انتخاب شماره آگهی ثبتی نوع عضویت
اولین آخرین (روزنامه رسمی)
شرکت مهندسی مترو ساز مزینی-منصور رئیس هیأت مدیره   1384/03/09 1384/03/09 29890/ت32  
محسن غفوری غفوری-محسن نایب رئیس و مدیر عامل مدیر عامل شرکت فولاد بتن سپهر تهران 1384/03/09 1384/03/09 29890/ت32 موظف
فرامرز فتوره چی فتوره چی-فرامرز عضو اصلی   1385/02/25 1385/02/25 43896/ت32  
امیر سعید نیاورانی نیاورانی-امیر سعید عضو علی البدل مدیر عامل شرکت مترو ساز 1385/02/25 1385/02/25 43896/ت32 غیر موظف
               
                   
مدیر عامل غفوری-محسن آدرس دفترمركزي : بزرگراه شهید ستاری - بعد از میدان نور- کوچه شقایق 16-پ27 ط3   شماره تلفن : 44428608-9
تاریخ انتصاب مدیر عامل 1384/03/09 تاريخ تنظيم : 1389/11/02
موضوع :
*