|  11/19/2018 - دوشنبه 28 آبان 1397
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
اطلاعات شناسنامه ای > شرکت هایی که شهرداری در آنها سرمایه گذاری نموده > شرکت مترو ساز

حوزه: معاونت حمل ونقل وترافیک 
شركت: شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)

شرکت مترو ساز

فرم شناسنامه 

نوع شركت : (سهامي خاص)   صاحبان سهام  تعداد سهام درصدسهام مبلغ سهام (ریال) سهام پرداخت شده سهام تعهد شده
تاريخ تأسيس : 1370/02/22   اشخاص حقیقی 3,255 65% 325,500,000 325,500,000  
سرمايه ثبت شده: 500,000,000 ريال   شركت راه آهن شهري تهران وحومه (مترو)(با ارزش ممتازه (15 برابر)در حق رأی) 490 10% 49,000,000 49,000,000  
مبلغ هر سهم : 100,000 ريال   شهرداري تهران  60 1% 6,000,000 6,000,000  
شماره ثبت : 83466     شهرداری مشهد 240 5% 24,000,000 24,000,000  
وضعيت: فعال   شهرداری شیراز 100 2% 10,000,000 10,000,000  
شهرداری تبریز 30 1% 3,000,000 3,000,000  
شرکت فولاد بتن 400 8% 40,000,000 40,000,000  
شرکت پیمان مرو 425 9% 42,500,000 42,500,000  
جمع 5,000 100% 500,000,000 500,000,000 0
اعضاء هيأت مديره نماينده سمت درهیأت مدیره شغل فعلی تاریخ انتخاب شماره آگهی ثبتی نوع عضویت
اولین آخرین (روزنامه رسمی)
شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) نجفیان  توماجانی-نقی رياست هيأت مديره شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) 1385/08/07 1385/08/07 37188/ت32 غیرموظف 
شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) مزینی-منصور نايب رئيس شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) 1385/08/07 1385/08/07 37188/ت32 غیرموظف 
شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) هاشمیان - منصور عضواصلي  شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) 1385/08/07 1385/08/07 37188/ت32 غیرموظف 
شهرداری تهران لطفی - منوچهر عضوعلی البدل کارمند شهرداری تهران 1385/08/07 1385/08/07 37188/ت32 غیرموظف 
مدیر عامل نیاورانی- امیر سعید آدرس دفترمركزي : بزرگراه شهید ستاری - بعد از میدان نور- کوچه شقایق 16-پ27 ط3   شماره تلفن : 44058270-
44058550-
4405820
تاریخ انتصاب مدیر عامل 1385/08/07 تاريخ تنظيم : 1389/11/02
موضوع :
1- سرمایه گذاری در تأسیس هر نوع شرکت سهامی از قبیل شرکت های ساختمانی، خدمات، مشاوره ای، صنعتی, بازرگانی، تاسیساتی،کشاورزی و خدماتی 2-خرید و فروش سهام شرکتهای سهامی تجاری و موسسات بازرگانی و خرید و فروش و اجاره و استجاره هر نوع اموال منقول و غیر منقول3-مشارکت با اشخاص حقیقی یا حقوقی در سرمایه گذاری یا تاسیس و ایجاد هر نوع شرکت تجاری یا موسسه بازرگانی و صنعتی و انجام هرگونه عملیات تجاری و بازرگانی و خدماتی4-واردات و صادرات هرنوع کالا و مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز در بخش صنعت، معدن و کشاورزی و ساختمانی و تاسیساتی و خدماتی