|  11/13/2018 - سه شنبه 22 آبان 1397
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
اطلاعات شناسنامه ای > شرکت هایی که شهرداری در آنها سرمایه گذاری نموده > شرکت مهندسین مشاور حمل و نقل ریلی بهروی تهران

حوزه: معاونت حمل ونقل وترافیک 
شركت: شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)

شرکت مهندسین مشاور حمل و نقل ریلی بهروی تهران

فرم شناسنامه 

نوع شركت : (سهامي خاص)   صاحبان سهام  تعداد سهام درصدسهام مبلغ سهام (ریال) سهام پرداخت شده سهام تعهد شده
تاريخ تأسيس :     شرکت مترو ساز 2230 22% 223,000,000 223,000,000  
سرمايه ثبت شده: 1,000,000,000 ريال   احمدی - مسعود 20 0% 2,000,000 2,000,000  
مبلغ هر سهم : 100,000 ريال   زرینی - فریدون 150 2% 15,000,000 15,000,000  
شماره ثبت : 179275     دماوندی - حمید 150 2% 15,000,000 15,000,000  
وضعيت: فعال   حیدریان - بهمن 150 2% 15,000,000 15,000,000  
آیرملو - امیر عباس 150 2% 15,000,000 15,000,000  
عامری -محمد 150 2% 15,000,000 15,000,000  
آل بویه - ابراهیم 150 2% 15,000,000 15000000  
کارکنان شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) 5200 52% 520,000,000 520000000  
کارکنان بخش سویل سازه و تجهیزات 1650 17% 165,000,000 165000000  
جمع 10,000 100% 1,000,000,000 1,000,000,000 0
اعضاء هيأت مديره نماينده سمت درهیأت مدیره شغل فعلی تاریخ انتخاب شماره آگهی ثبتی نوع عضویت
اولین آخرین (روزنامه رسمی)
شرکت مهندسی متروساز احمدی - مسعود رئیس هیأت مدیره قائم مقام مدیر عامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه ( مترو) 1384/12/03 1386/12/22 18269/ت32 غیر موظف
  مجد اردکانی - محمد نایب رئیس  معاون فنی و مجری ارشد شرکت مترو   1386/12/22 18269/ت32  
حیدریان - بهمن حیدریان - بهمن عضو اصلی و مدیر عامل مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور حمل و نقل ریلی بهروی تهران 1384/12/03 1386/12/22 18269/ت32 موظف
زرینی - فریدون زرینی - فریدون عضو اصلی  مدیر پروژه خط 7 مترو 1384/12/03 1386/12/22 18269/ت32  
آیراملو - امیر عباس آیراملو - امیر عباس عضو اصلی معاونت تجهیزات شرکت مهندسین مشاور حمل و نقل ریلی بهروی تهران 1384/12/03 1386/12/22 18269/ت32  
  عامری - محمد عضو علی البدل مدیریت خط 2 و 5 مترو 1384/12/03 1386/12/22 18269/ت32  
  آل بویه سمامی- ابراهیم عضو علی البدل معاونت نقلیه ریلی  شرکت مهندسین مشاور حمل و نقل ریلی بهروی تهران 1384/12/03 1386/12/22 18269/ت32  
مدیر عامل حیدریان - بهمن آدرس دفترمركزي : فلکه دوم صادقیه ، بلوار فردوس ، خ ولیعصر، نبش اعتمادیان پلاک 38 واحد 15   شماره تلفن : 77459291
تاریخ انتصاب مدیر عامل 1386/12/22 تاريخ تنظيم : 1389/11/02
موضوع :
1- مشاوره طراحی ، نظارت و اجرای کلیه پروژه های مرتبط با حمل و نقل ریلی شامل پروژه های مطالعات ترافیکی ، مطالعات امکان سنجی و توجیه فنی و اقتصادی احداث راه و راه آهن ، احداث تونل ، ابنیه و ایستگاههای قطار، سیستم های برق و مکانیکی ، اتوماسیون ، کنترل مخابرات و علامت دهی ، وسایل نقلیه ریلی ، تعمیرگاه و پایانه قطار.2- انجام پروژه ای مرتبط با حمل و نقل ریلی3- مدیریت طرح ( عامل 4) پروژه های مرتبط با حمل و نقل ریلی4- شسرکت در مناقصات و مزایده های دولتی ، عمومی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی5- صادرات و واردات کلیه کالا ها و خدمات مجاز بازرگانی6- اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج کشور