|  11/19/2018 - دوشنبه 28 آبان 1397
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
اطلاعات شناسنامه ای > شرکت هایی که شهرداری در آنها سرمایه گذاری نموده > واگن سازی تهران

حوزه: معاونت حمل ونقل وترافیک 
شركت: شرکت راه آهن شهری تهران و حومه ( مترو)

شرکت واگن سازی تهران 

فرم شناسنامه 

نوع شركت : (سهامي خاص)   صاحبان سهام  تعداد سهام درصدسهام مبلغ سهام (ریال) سهام پرداخت شده سهام تعهد شده
تاريخ تأسيس : مهر 1382   شركت راه آهن شهري تهران وحومه (مترو) 310 31% 31,000,000 31,000,000  
سرمايه ثبت شده: 100,000,000 ريال   شرکت بین المللی نورینکو 290 29% 29,000,000 29,000,000  
مبلغ هر سهم : 100,000 ريال   شرکت حمل ونقل ریلی چانگ چون 200 20% 20,000,000 20,000,000  
شماره ثبت : 211030     شرکت گروه صنعتی پلور سبز 200 20% 20,000,000 20,000,000  
وضعيت: فعال       0% 0 0  
جمع 1,000 100% 100,000,000 100,000,000 0
اعضاء هيأت مديره نماينده سمت درهیأت مدیره شغل فعلی تاریخ انتخاب شماره آگهی ثبتی نوع عضویت
اولین آخرین (روزنامه رسمی)
  احمدی - مسعود رئیس هیأت مدیره قائم مقام مدیر عامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه ( مترو) 1384/04/29 1384/04/29 56116/ت32 غیرموظف
  جیان مین - لی نایب رئیس   1384/04/29 1384/04/29 56116/ت32  
  ربیعی - جعفر عضو اصلی مدیر عامل شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه 1384/04/29 1384/04/29 56116/ت32 غیرموظف
  طاهری هنجی - احمد عضو اصلی   1384/04/29 1384/04/29 56116/ت32  
  وی - لوشی عضو علی البدل   1384/04/29 1384/04/29 56116/ت32  
شرکت بین المللی نورینکو شیپینگ - ژان عضو علی البدل   1384/04/29 1384/04/29 56116/ت32  
مدیر عامل شاملوی گرجائی-عبدالرضا آدرس دفترمركزي : شهرک قدس- خ هرمزان- نبش کوچه نهم- پلاک 585   شماره تلفن : 88092022-3
تاریخ انتصاب مدیر عامل 1384/04/29 تاريخ تنظيم : 1389/11/02
موضوع :
تعمیر و نگهداری ، اورهال و مونتاژ نهایی واگن های مترو