|  11/19/2018 - دوشنبه 28 آبان 1397
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
اطلاعات شناسنامه ای > شرکت های غیر فعال > آسيا پيچ (غیر فعال)

حوزه:    معاونت امور مناطق
سازمان: شهرداري منطقه 2

شركت آسيا پيچ 

فرم شناسنامه 

نوع شركت : (بامسئوليت محدود)   صاحبان سهام  تعداد سهام درصد سهام
تاريخ تأسيس :     شهرداري منطقه 2  80 80%
سرمايه ثبت شده: 100,000,000 ريال   ناصرنوحي آذر 20 20%
مبلغ هر سهم :         0%
شماره ثبت : 5755           0.0%
وضعيت: متوقف         0.0%
جمع    0 100%
اعضاء هيأت مديره
نماينده سمت  پسـت سـازمـانی تاريخ انقضامأموريت عضو
           
           
           
           
           
               
مدیر عامل سيد حسين قاسمي  آدرس دفترمركزي :   شماره تلفن :  
تاریخ انتصاب مدیر عامل تاريخ تنظيم :
موضوع :
*