|  11/19/2018 - دوشنبه 28 آبان 1397
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
اطلاعات شناسنامه ای > شرکت های غیر فعال > پارك آبي آزادگان (غیر فعال)

حوزه: معاونت خدمات شهری 
سازمان:  

شركت پارك آبي آزادگان

فرم شناسنامه 

نوع شركت : (سهامي خاص)   صاحبان سهام  تعداد سهام تعداد سهام درصد سهام 
تاريخ انحلال :     سازمان پاركهاوفضاي سبزشهر تهران  70   70%
سرمايه ثبت شده: 10,000,000 ريال   تقي زاده (به نمايندگي از پطروس آقاياني پالانچيان ) 10   10%
مبلغ هر سهم : 100,000 ريال   عاطفي - غلامرضا (به نمايندگي از شركت تريكان  19   19%
شماره ثبت : 96023   خواجه پيري- غلامحسین (به نمايندگي از آوانس بگوسيانس) 1   1%
وضعيت: غیر فعال        
جمع  100 0 100%
مدير تصفيه  توضيحات 
شرکت در حال حاضر غیر فعال است  
 
               
مدیر عامل
تاریخ انتصاب مدیر عامل تاريخ تنظيم :
موضوع :
سرمایه گذاری و انجام کلیه امور طراحی، مهندسی ، برنامه ریزی و مدیریت به منظور احداث پارک آبی در زمینی به مساحت تقریبی 50 هکتار واقع در جنوب شرق تهران از طریق انجام عملیات زیر: 1- تهیه و خرید وسایل و ماشین آلات مورد لزوم از خارج  و داخل کشور2-واردات ماشین آلات و قطعات مورد نیاز 3-ایجاد بناها و تاسیسات و محوطه سازی پارکها 4-احداث تاسیسات آب و برق و تلفنو سایر وسایل رفاهی و بهداشتی مورد نیاز پارکها 5-نصب و راه اندازی ماشین آلات تفریحی تا بهره برداری 6-ایجاد دریاچه های مصنوعی با تولید امواج مصنوعی و نصب ماشین آلات مربوط به آن 7-فعالیت در زمینه ساخت برجهای تجاری، اداری ، مسکونی و فروشگاههای مرکزی و انجام سرمایه گذاریهای لازم 8-انجام هرگونه فعالیت تجاری و فنی لازم به منظور نیل به اهداف منظور شده در موضوع شرکت.