|  11/13/2018 - سه شنبه 22 آبان 1397
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
اطلاعات شناسنامه ای > شرکت های غیر فعال > لیزینگ شهر(غیر فعال)

حوزه: معاونت مالی واداری 
سازمان: سازمان بازنشستگی شهرداری تهران

شركت لیزینگ شهر

فرم شناسنامه 

نوع شركت : (سهامي خاص)   صاحبان سهام  تعداد سهام درصدسهام مبلغ سهام (ریال) سهام پرداخت شده سهام تعهد شده
تاريخ تأسيس : 1383/9/10   شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه          
سرمايه ثبت شده: 10,000,000 ريال   شرکت مالی اعتباری شهر          
مبلغ هر سهم : 100,000 ريال   موسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری          
شماره ثبت : 235682                
وضعيت: غیر فعال              
جمع 0 0% 0 0 0
اعضاء هيأت مديره نماينده سمت درهیأت مدیره شغل فعلی تاریخ انتخاب شماره آگهی ثبتی نوع عضویت
اولین آخرین (روزنامه رسمی)
شرکت مالی اعتباری شهر قدیری - قربان رئیس هیأت مدیره   1388/03/12 1388/11/20 1388/11/20 غیر موظف
  آخوندی- ناصر نایب رئیس هیأت مدیره   1388/03/12 1388/11/20 1388/11/20 غیر موظف
شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه خطیبی - مهدی عضو هیأت مدیره  و مدیر عامل مدیر عامل شركت لیزینگ شهر 1388/11/20 1388/11/20 1388/11/20 موظف
موسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری حصاری نژاد- جعفر عضو هیأت مدیره    1388/11/20 1388/11/20 1388/11/20 غیر موظف
  تقی نتاج ملکشاه- غلامحسن عضو هیأت مدیره    1388/11/20 1388/11/20 1388/11/20 غیر موظف
                   
مدیر عامل خطیبی - مهدی آدرس دفترمركزي : میرداماد ،نرسیده به میدان مادر،ساختمان آرش ،ط 2،دفتر شرکت پیشگام   شماره تلفن : 22225011
تاریخ انتصاب مدیر عامل 1388/11/20 تاريخ تنظيم : 1389/11/02
موضوع :
انجام فعالیتهای مجاز مربوط به لیزینگ خودرو وخرید وفروش اقساطی خودرو وماشینهای سبک وسنگین وموبایل ولوازم خانگی وخدمات مجازمربوطه مشاوره مالی وانجام امورحسابداری کلیه شرکتهاوموسسات دولتی وخصوصی صادرات وواردات کلیه کالاهای مجاز،مشارکت درشرکتها وشرکت درمناقصات مزایده های دولتی وخصوصی اخذ تسهیلات ارزی وریالی ازبانکها وموسسات دولتی وخصوصی جذب سرمایه های شخصی ودولتی انعقاد قراردادواخذواعطای نمایندگی ازشرکتهای داخلی وخارجی واشخاص حقیقی وحقوقی وبطورکلی هرگونه فعالیت مجازی که دررابطه با موضوع شرکت باشد