|  11/13/2018 - سه شنبه 22 آبان 1397
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
اطلاعات شناسنامه ای > شرکت های ختم تصفیه و واگذار شده > سرمایه گذاری شهر آتیه

حوزه: معاونت مالی واداری 
سازمان:  

شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه

فرم شناسنامه 

نوع شركت : سهامی خاص   صاحبان سهام  تعداد سهام  درصدسهام مبلغ سهام (ریال) سهام پرداخت شده سهام تعهد شده
تاريخ تأسيس : 1386/11/16   شركت تعاونی اعتباری شهر 99,998 99.998% 99,998,000 34,999,300  
سرمايه ثبت شده: 100,000,000 ريال   شركت خدمات اداري شهر  1 0.001% 1,000 350  
مبلغ هر سهم : 1,000 ريال   شركت خدمات مالی شهر 1 0.001% 1,000 350  
شماره ثبت : 314780         0.000% 0 0  
وضعيت: فعال       0.000% 0 0  
شناسه ملی: 10103547729     0% 0 0  
جمع 100,000 100% 100,000,000 35,000,000 0
اعضاء هيأت مديره نماينده سمت درهیأت مدیره شغل فعلی تاریخ انتخاب شماره آگهی ثبتی نوع عضویت
اولین آخرین (روزنامه رسمی)
شرکت تعاونی اعتباری شهر محمد پور زرندی - حسین  رئیس هیأت مدیره معاون مالی و اداری شهـرداری تهـران 1386/11/16 1386/11/16 26873/ث86/32 غیرموظف
شرکت خدمات اداری شهر آذری بجستانی - علیرضا نایب رئیس مدیر هیات تصفیه شرکت تعاونی اعتباری شهر 1386/11/16 1386/11/16 26873/ث86/32 غیرموظف
شرکت خدمات مالی شهر آخوندی - ناصر عضواصلی و مدیر عامل مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری فجر شمس آتیه 1386/11/16 1386/11/16 26873/ث86/32 موظف
    عضواصلي          
    عضواصلی           
                   
مدیر عامل آخوندی - ناصر آدرس دفترمركزي : م آرژانتین، خ الوند، روبروی بیمارستان کسری، بن بست آریا، پ8 ط4   شماره تلفن : 88784104-8
تاریخ انتصاب مدیر عامل 1386/11/16 تاريخ تنظيم : 1389/11/02
موضوع :
سرمایه گذاری، تأسیس، خرید ،اداره، توسعه، تکمیل انواع کارخانجات و و احدهای اقتصادی، تولیدی، صنعتی، معدنی ،کشاورزی، ساختمانی و هرگونه اموری که به نحوی از انحا با فعالیتهای فوق مرتبط باشد،.سرمایه گذاری در کلیه بخشهای خصوصی و دولتی و خرید انواع سهام ،مشارکت در سایر شرکتها اعم از داخلی و خارجی از طریق تعهد سهام شرکتهای جدید با خرید سهام شرکتهای موجود موسسات مالی اعتباری، شخصیتهای حقوقی ،شرکت در کلیه پروژه های ساختمانی  و عمرانی اعم از طراحی نظارت و اجرا انجام مطالعات و بررسیهای اقتصادی فنی و مالی مدیریتی و نظارت و پیگیری و اجرای طرحهای سرمایه گذاری در کلیه فعالیتهای اقتصادی و با ایجاد شرکتها و موسسات مطالعاتی ذیربط، اخذ تسهیلات بانکی بصورت ریالی و ارزی ، شرکت در مناقصات و مزایدات بخش خصوصی، اخذ و اعطای نمایندگی های داخلی و خارجی صادرات و واردات کلیه کارهای مجاز بازرگانی