|  11/13/2018 - سه شنبه 22 آبان 1397
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
اطلاعات شناسنامه ای > شرکت های ختم تصفیه و واگذار شده > سرويس بيمه شهر

حوزه: معاونت مالی واداری 
سازمان:  

شركت سرويس بيمه شهر

فرم شناسنامه 

نوع شركت : (سهامي خاص) صاحبان سهام  تعداد سهام  درصدسهام مبلغ سهام (ریال) سهام پرداخت شده سهام تعهد شده
تاريخ تأسيس : 1372/2/29   بانک شهر 3,500,000 35% 3,500,000,000    
سرمايه ثبت شده: 10,000,000,000 ريال شرکت تعاونی شهریار 3,500,000 35% 3,500,000,000    
مبلغ هر سهم : 1,000 ريال سازمان بازنشستگي شهرداري تهران  2,600,000 26% 2,600,000,000    
شماره ثبت : 97314   شركت عمران تولیدات شهر 100,000 1% 100,000,000    
وضعيت: فعال شركت خودرو سرویس شهر 100,000 1% 100,000,000    
شركت خدمات اداري شهر  100,000 1% 100,000,000    
شركت سرمايه گذاري شهر 100,000 1% 100,000,000    
جمع 10,000,000 100% 10,000,000,000   0
اعضاء هيأت مديره نماينده سمت درهیأت مدیره شغل فعلی تاریخ انتخاب شماره آگهی ثبتی نوع عضویت
اولین آخرین (روزنامه رسمی)
بانک شهر آذری- علیرضا رياست هيأت مديره         غیرموظف 
شرکت سرمایه گذاری شهر طباطبایی - سید علیرضا نایب رئیس پزشک 1387/08/15 1388/07/07   غیر موظف
سازمان بازنشستگي شهرداري تهران  شریعتمداری - مجید عضواصلی و مدیر عامل مدیرعامل شرکت سرویس بیمه شهر 1387/08/15 1388/07/07   موظف 
شرکت خدمات اداری شهر تقی نتاج ملکشاه -غلامحسن عضواصلي مدیر عامل موسسه اعتباری مهر 1384/09/10 1388/07/07   غیرموظف 
شرکت خودرو سرویس شهر ناظران-عباس عضواصلی  مدیرکل اداره رفاه        
                   
مدیر عامل شریعتمداری - مجید آدرس دفترمركزي : م آرژانتين پارك سوار بيهقي ضلع شمال شرقي ساختمان سرويس بيمه شهر    شماره تلفن : 88748687-8
تاریخ انتصاب مدیر عامل 1387/08/15           تاريخ تنظيم : 1390/07/16  
موضوع :
هدف : تمرکز فعالیتهای مربوط به انواع بیمه جهت دستیابی به برنامه ریزیهای اصولی و ارتقاء کیفی قابل ارائه موضوع : اخذ نمایندگی از شرکت بیمه آسیا ارائه خدمات به بیمه گزاران متقاضی با اولویت سهامداران بیمه ای با رعایت مفاد قرارداد نمایندگی و مصوبات شورای عالی بیمه