|  11/13/2018 - سه شنبه 22 آبان 1397
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
اطلاعات شناسنامه ای > شرکت های ختم تصفیه و واگذار شده > علائم راهنمائي وفني ايران (عرف ايران )

حوزه: معاونت حمل ونقل وترافیک 
سازمان:  

شركت علائم راهنمائي وفني ايران (عرف ايران ) 

فرم شناسنامه 

نوع شركت : (سهامي خاص)   صاحبان سهام  تعداد سهام درصدسهام مبلغ سهام (ریال) سهام پرداخت شده سهام تعهد شده
تاريخ تأسيس : 1371/2/21   شرکت تعاونی شهریار 16,992 99.95% 3,398,400,000 3,398,400,000  
سرمايه ثبت شده: 3,400,000,000 ريال   سازمان حمل ونقل وترافيك  2 0.01% 400,000 400,000  
مبلغ هر سهم : 200,000 ريال   شرکت بازرگانی و بهره برداری کارکنان شهرداری 3 0.02% 600,000 600,000  
شماره ثبت : 90133     شرکت عمران کارکنان شهرداری 2 0.01% 400,000 400,000  
وضعيت: فعال   شرکت بهساز و نگهدار محیط زیست شهر آبادگران 1 0.01% 200,000 200,000  
           
جمع 17,000 100% 3,400,000,000 3,400,000,000 0
اعضاءهيأت مديره  نماينده  سمت درهیأت مدیره شغل فعلی تاریخ انتخاب شماره آگهی ثبتی نوع عضویت
اولین آخرین (روزنامه رسمی)
سازمان حمل ونقل وترافيك  تشکری هاشمی - سید جعفر   رئیس هیأت مدیره معاون حمل ونقل وترافيك شهرداري تهران  1389/04/08 1389/04/08   غیر موظف
شرکت تعاونی شهریار حصاری نژاد- جعفر نایب رئیس مدیر عامل شرکت تعاونی شهریار 1389/04/08 1389/04/08   غیرموظف 
شرکت بازرگانی و بهره برداری کارکنان شهرداری اسلامی - فضل اله عضواصلی و مدیر عامل   1386/11/28 1389/04/08   موظف
شرکت بهساز و نگهدار محیط زیست شهر آبادگران شیران خراسانی - رضا عضواصلي   1389/04/08 1389/04/08   غیرموظف 
شرکت عمران کارکنان شهرداری شوشتری - محمد جواد عضواصلی  مدیر عامل سازمان زیباسازی  1389/04/08 1389/04/08   غیرموظف
  آقایی - حسن عضو علی البدل مدیر کل مهندسی و ایمنی ترافیک معاونت حمل و نقل و ترافیک 1386/02/11 1386/09/19   غیرموظف 
مدیر عامل خدادادی- علی آدرس دفترمركزي : خ شريعتي، بالاتر از مطهري، نرسيده به معلم ،كوچه كلاته ، شماره 5    شماره تلفن : 88405265-88410800
تاریخ انتصاب مدیر عامل 1389/08/28 تاريخ تنظيم : 1389/11/02
موضوع :
تولید و ساخت کلیه تابلو ها و چراغهای راهنمایی ، وسائل و علائم کنترل راههای در دست ساختمان ، علائم هدایتی و جهت نما و دیگر تجهیزات ایمنی راه و ترافیک ، واردات مواد اولیه جهت تامین و تهیه کالای فوق- صادارات کلیه کالاهای تولیدی پس از تامین نیازمندیهای واحدهای ذیربط انجام کلیه عملیات ومعاملات بازرگانی -تولید،واردات وصادرات انواع رنگها مرتبطبا موضوع کار شرکت