|  11/21/2018 - چهارشنبه 30 آبان 1397
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
اطلاعات شناسنامه ای > شرکت های ختم تصفیه و واگذار شده > مطالعات جامع حمل ونقل و ترافيك تهران

حوزه: معاونت حمل ونقل وترافیک 
سازمان:  

شركت مطالعات جامع حمل ونقل و ترافيك تهران 

فرم شناسنامه 

نوع شركت : (سهامي خاص) صاحبان سهام  تعداد سهام  درصدسهام مبلغ سهام (ریال) سهام پرداخت شده سهام تعهد شده
تاريخ تأسيس : 1371/4/3 شرکت تعاونی توزیعی کارکنان شهرداری تهران          
سرمايه ثبت شده: 945,000,000 ريال شرکت بهساز نگهدار شهر          
مبلغ هر سهم : 5,000 ريال شركت علائم راهنمائي وفني ايران (عرف ايران           
شماره ثبت : 91080 شرکت بازرگانی و بهره برداری کارکنان شهرداری تهران          
وضعيت: فعال شرکت عمران کارکنان شهرداری تهران          
شناسه ملی: 10101354157            
جمع 0 0% 0 0 0
اعضاء هيأت مديره نماينده سمت درهیأت مدیره شغل فعلی تاریخ انتخاب شماره آگهی ثبتی نوع عضویت
اولین آخرین (روزنامه رسمی)
شرکت تعاونی توزیعی کارکنان شهرداری تهران عسگری آزاد - محمود رياست هيأت مديره      1391/07/04 91/157656  
شرکت بهساز نگهدار شهر خشایی پور-مرتضی نايب رئيس      1391/07/04 91/157656  
شركت علائم راهنمائي وفني ايران (عرف ايران )  نفیسی-رضا عضواصلي      1391/07/04 91/157656  
شرکت بازرگانی و بهره برداری کارکنان شهرداری تهران امان پور- محمد تقی عضواصلي  رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 1386/09/11 1391/07/04 91/157656  
شرکت عمران کارکنان شهرداری تهران دستجردی- غلامرضا عضواصلي      1391/07/04 91/157656  
                   
مدیر عامل نوروزی-محمد حسین آدرس دفترمركزي : خ ميرداماد جنب ساختمان املاك شهرداري پ 171/1   شماره تلفن : 22226604
تاریخ انتصاب مدیر عامل 1391/07/29           تاريخ تنظيم : 1389/03/26  
موضوع :
انجام مطالعات مقدماتی، امکان سنجی ، جامع ، تفضیلی ، اجرایی، مدیریتی ، و کنترل جمل و نقل و ترافیک و موضوعات مربوط، انجام تحقیقات و برنامه ریزی و طراحی سیستم ها تسهیلات و تجهیزات حمل و نقل ترافیکی ، ارائه کلیه خدمات مشاوره ای درزمینه های فوق وانجام کلیه عملیات بازرگانی مرتبط باموضوع شرکت