|  11/13/2018 - سه شنبه 22 آبان 1397
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
اطلاعات شناسنامه ای > شرکت های ختم تصفیه و واگذار شده > فرهنگ مهروماه (ختم تصفیه)

حوزه: معاونت امور اجتماعی وفرهنگی 
سازمان: سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران 

موسسه مشاوره  پویا شهر(ختم تصفیه)

فرم شناسنامه 

نوع شركت : (سهامي خاص)   صاحبان سهام  تعداد سهام  درصد سهام
تاريخ تأسيس :     سازمان فرهنگی و هنری 990,000 99%
سرمايه ثبت شده: 1,000,000 ريال   موسسه شکوفه های فرهنگ 10,000 1%
مبلغ هر سهم :          
شماره ثبت : 18111       0%
وضعيت: در حال تصفیه       0%
     
جمع  1,000,000 100%
اعضای هیأت  تصفيه  توضیحات
    صورتجلسه ختم تصفیه مورخ 88/7/29
 
 
 
 
      عضواصلی و مدیر عامل        
مدیر  تصفيه  وهاج - کامبیز آدرس: خ مطهری، بعد از تقاطع سهروردی، شماره 53 کد پستی :1567718541
تاریخ انتصاب مدیر  1387/9/16 تاريخ تنظيم :
موضوع :
*