|  11/22/2019 - جمعه 1 آذر 1398
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
نظر سنجی

به قسمت نظر سنجی اداره کل امور مجام و شورای سازمانها خوش آمدید 

دریافت بازخورد مناسب از حاصل و برآیند فعالیت و خدمات ارائه شده و میزان رضایتمندی از اقدامات انجام شده ما را در اصلاح و بهبود فعالیتهایمان یاری می دهد
بخش نظرسنجی که به منظور دریافت نظرات کاربران طراحی شده است. این بخش دارای دو قسمت می باشد:
1- نظر سنجی از خدمات ارائه شده در اداره کل امو رمجامع و شورای سازمانها
2- نظر سنجی از عملکرد اداره کل امور مجامع و شورای سازمانها
3- نظر سنجی از عملکرد پرتال اداره کل امور مجامع و شورای سازمانها
شما می توانید با انتخاب یکی از موضوعات و یا هر دو موضوع به سؤال های مطرح شده پاسخ داده و نتیجه نظر سنجیهایی که تاکنون انجام شده را مشاهده نمایید.
پیشاپیش از همکاری صمیمانه شما متشکریم.

نظرسنجی