|  11/13/2018 - سه شنبه 22 آبان 1397
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
مالی و بودجه > نرم افزار تدوین بودجه

نرم افزار تدوین بودجه

 

  دانلود  راهنمای نرم افزار نمونه (PDF حجم 1.27m)
(جهت هر گونه سؤال با کارشناس بودجه اداره کل امور مجامع و شوراهای سازمانها تماس بگیرید)


 

  با استعانت از خداوند منان و تلاش بی وقفه مسئولین این اداره کل نرم افزار بودجه سازمانها و شرکتهای شهرداری تهران بطوری تهیه و  تدوین گردیده است که ضمن انطباق با استانداردهای مالی و رسیدن به صورتهای مالی اساسی بودجه شده ( سود و زیان ، ترازنامه ، گردش وجوه نقد ) فرم اهداف کمی نیز که نیاز اطلاعاتی شورای محترم شهر و همچنین شهرداری تهران میباشد  را بصورت مکانیزه ایجاد می نماید  که اختصاراً به شرح زیر آورده  میشود که  مراتب  آن در اصلاحیه بودجه سال 89و سالهای آتی قابل بهره برداری خواهد بود .

الف - ویژگیهای مالی : 

- سر فصلهای منظور شده در فرمت های بودجه ، عمدتاً از سر فصلهای استاندار شده در تهیه صورتهای مالی اساسی تبعیت می کنند و تعاریف این سر فصلهامنطبق ویا نزدیک به استاندارهای حسابداری است .

- به منظور تحلیل از تغییرات پیش بینی شده در وضعیت مالی سازمانها و شرکتها در طی دوره بودجه هر یک از سر فصلهای حسابهای ترازنامه ای به صورت مجزا و در فرم مشخصی نمایش داده می شوند ضمناً   پیش بینی افزایش و کاهش هر یک از آنها در فرمتهای یاد شده قابل مشاهده و تحلیل خواهد بود و این فرمتها زیر ساخت وضعیت مالی (ترازنامه بودجه شده ) سازمانها و شرکتها را تشکیل میدهد   .

- به منظور تحلیل و پیش بینی عملکرد سازمانها و شرکتها در طی دوره بودجه برای هر یک از اجزاء صورت سود و زیان فرمتهای جداگانه ای تهیه شده است که امکان پیش بینی و ارزیابی تفصیلی درآمدها و هزینه ها را میسّر می سازد .

- به منظور پیش بینی دریافتها و پرداختها در طی دوره بودجه و برآورد مبالغ ورودی و خروجی درهر یک از مقاطع سه ماهه سال ، درقالب فرم مخصوصی اطلاعات نقدینگی سازمانها و شرکتها قابل دستیابی می باشد .

ب- ویژگیهای نرم افزاری :

- برای سهولت استفاده شرکتها و سازمانها از این برنامه ، از بانک اطلاعاتی XML  استفاده شده است که نیاز به نصب بانک اطلاعاتی خاصی ندارد .

- اطلاعات وارد شده به برنامه حجم کمی داشته شرکتها و سازمانها می توانند توسط دیسکت و یا حتی ایمیل آنرا ارسال نمایند .

- تمام فایلهای اطلاعاتی برای یک واحد،یونیک بوده و امکان تداخل فایلهای اطلاعاتی غیر ممکن می باشد .

- تابلو و منوی اولیه برنامه به گونه ای چیده شده ، که ترتیب ورود اطلاعات را برای کاربر به راحتی مشخص می کند .

- اطلاعاتی که در فرم های پایه وارد می شود ، نیاز به دوباره وارد نمودن در فرم های بالاتر نیست و به طور خودکار محاسبه می گردد .

- امکان مشاهده خطاهای موجود ، از قبیل تراز نبودن ترازنامه و مغایرت های احتمالی ، قبل از ارسال اطلاعات ، میسر است .

- نیاز به دوباره وارد کردن این اطلاعات در واحد تجمیع اطلاعات نمی باشد .

- اطلاعات ارسالی بخش زیادی از اطلاعات بودجه سالهای بعد را تکمیل و ساده تر می نماید .