|  11/21/2018 - چهارشنبه 30 آبان 1397
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
بخشنامه ها و دستور العمل ها > نقل و انتقال املاک

سلام علیكم
احتراماً، در ارتباط با نقل و انتقال املاك مراتب زیر را به استحضار می رساند:
1- به موجب بند (3) بخشنامه شماره 40418/4350-211 مورخ 28/07/1382 سازمان امور مالیاتی كشور (پیوست شماره یك):
«چنانچه شركتی فروش ملكی را كه جزء دارائیهای ثابت می باشد در دفاتر ثبت و از این بابت درآمد فروش شناسایی نماید، انتقال مزبور فقط مشمول پرداخت مالیات موضوع ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد ملك قابل مطالبه نخواهد بود. در صورتیكه هنگام ثبت انتقال ملك مزبور در دفتر اسناد رسمی، ارزش معاملاتی ملك تغییر نموده باشد، فقط مالیات متعلق به تفاوت ارزش معاملاتی بر اساس مقررات ماده 59 قانون قابل مطالبه و وصول خواهد بود....»
2- طبق بند (2) بخشنامه شماره 50691/982/132 مورخ 22/04/1388 سازمان امور مالیاتی كشور (پیوست شماره دو):
«كمیسیون تقدیم املاك موضوع ماده (64) قانون مالیاتهای مستقیم مكلف است ارزش معاملاتی املاك را برای محاسبه مالیات بر نقل و انتقال املاك و مالیات بر اراضی باید موضوع ماده 15 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن- مصوب 1387- به صورت پلكانی در سال 1388 به میزان بیست و پنج درصد، در سال 1389 به میزان پنجاه درصد، در سال 1390 به میزان هفتاد و پنج درصد و در سال 1391 به میزان صد در صد قیمت روز تغییر دهد...»
3- با عنایت به مراتب فوق، در صورت تاخیر در ثبت اسناد املاك مورد معامله قبلی در دفاتر اسناد رسمی، مالیات نقل و انتقال آنها با توجه به مقررات ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر: « نقل و انتقال قطعی املاك به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (5%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالك یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2%) در تاریخ انتقال از طرف مالكان عین یا صاحب حق مشمول مالیات می باشد.» حسب مورد تا چندین برابر افزایش می یابد.
تسریع در ثبت معاملات املاك موصوف در دفاتر اسناد رسمی به منظور بهره مندی از نرخهای مقرر قانونی جاری پیشنهاد می گردد.

سعید اقدامیان

مدیر کل امور مجامع و شورای سازمانها

 پیوست نامه