|  10/16/2019 - چهارشنبه 24 مهر 1398
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
بخشنامه ها و دستور العمل ها > فرمهای دیون و مطالبات شرکتهای در حال تصفیه

فرمهای دیون و مطالبات شرکتهای در حال تصفیه «نامه شماره751089»

 

   احتراماً؛ به منظور بررسی و برنامه ریزی در راستای اجرای فرآیند انحلال آن شركت، خواهشمند است آمار و اطلاعات مورد نیاز، منطبق با دفاتر و صورتهای مالی را به شرح زیر به این اداره كل ارسال فرمایید:

   1- آخرین وضعیت پروژه های تكمیلی آن شركت كه قابل تحویل به سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران نبوده و می بایست برابر دستور العمل شماره 483501/8830 مورخ 30/6/88 معاونت محترم مالی و اداری در شركت با پیمانكاران مربوطه و ارگان های ذیربط تسویه حساب گردد.

   2- میزان طلب آن شركت از مناطق بابت اجرای پروژه ها، فهرست وار به تفكیك هر پروژه.

   3- دیون و مطالبات فی مابین آن شركت و سازمانها و شركتهای تابعه شهرداری به تفكیك هر واحد.

   4- میزان بدهی آن شركت به سازمانهای امور مالیاتی كشور و تأمین اجتماعی به تفكیك و بر اساس اظهارنامه و مستندات مورد قبول آن سازمانها ضمن تكمیل جداول شماره 1 تا 4 پیوستی.

   5- میزان مطالبات پیمانكاران طرف قرارداد كه پروژه های آنها تحویل قطعی شده است، به ترتیب شامل 5% مالیات موضوع ماده 104 ق.م.م و 5% سپرده بیمه تأمین اجتماعی و
قسط آخر پیمانكار و 10% سپرده حسن انجام كار و ...، به تفكیك هر پروژه با تكمیل جدول شماره 5 پیوستی.

   6- دیون و مطالبات سایر اشخاص (حقیقی و حقوقی) به تفكیك هر شخص


   (جدول شماره 1) مالیات حقوق شرکت (فرمت Excel حجم 20K )

   (جدول شماره 2) مالیات قرارداد شرکت (فرمت Excel حجم 20K )

   (جدول شماره 3) مالیات عملکردشرکت (فرمت Excel حجم 20K )

   (جدول شماره 4) بدهی تأمین اجتماعی (فرمت Excel حجم 22K )

  
(جدول شماره 5) جدول بدهی پیمانکاران (فرمت Excel حجم 21K )