|  10/16/2019 - چهارشنبه 24 مهر 1398
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
بخشنامه ها و دستور العمل ها > جداول صورت وضعیت

جداول پیوست بخشنامه وضعیت پرونده های مالیاتی

 

 

(جداول صورت وضعیت دارائیها و بدهیها و وضعیت کسری/ مازاد به مدیران تصفیه شرکتها جهت تکمیل در قالب لوح فشرده ارسال گردیده است )

 

پيرو نامه هاي 260670 مورخ 18/3/89 و 267778  جداول

((صورت وضعیت دارائیها و بدهیهای شرکت ....)) و

((وضعیت کسری/ مازاد مطالبات و بدهیهای مربوط به اشخاص خارج از مجموعه شهرداری))


جهت تكميل  در قالب لوح فشرده (CD) و ارائه آن  به این اداره کل ،به مدیران تصفیه شرکتها ارسال گردید.

 دانلود جداول  ( فرمت Excel2007 حجم 41.5K)