|  10/16/2019 - چهارشنبه 24 مهر 1398
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
بخشنامه ها و دستور العمل ها > اعلام مشخصات مديران

 

اعلام مشخصات مديران به اداره کل امور مجامع و شورای سازمانهاپیرو نامه های شماره 235653/128 مورخ 26/3/88 و435117/128 مورخ 15/6/88 

احتراماً، با عنایت به ضرورت به روز نگه داشتن اطلاعات مربوط به مدیران سازمان ها و شركت های تحت پوشش شهرداری تهران جهت ارائه گزارش های مقتضی به مسئولین محترم ،خواهشمند است با توجه به اهمیت امر مقرر فرمایند در صورت تغییر در جدول شماره 2 نامه های پیروی فوق (مشخصات قائم مقام و معاونین )، مراتب را حداكثر هر چه سریعتر به اداره کل امور مجامع و شورای سازمانها اعلام نمایند.


بدیهی است عدم ارائه اطلاعات مورد نظر در موعد مقرر به منزله عدم تغییر در تركیب اشخاص مورد اشاره تلقی گردیده و كما كان مشخصات قبلی مورد عمل این اداره كل خواهد بود


نامه شماره 691432/128 مورخ 25/9/88


نامه شماره 235653/128 مورخ 26/3/88


نامه شماره 435117/128 مورخ 15/6/88 


 
فرم مشخصات مدیران