|  07/25/2017 - سه شنبه 3 مرداد 1396
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
اطلاعات شناسنامه ای > سازمانها و شرکتها

اطلاعات شناسنامه ای سازمانها و شرکتهای شهرداری تهران

ردیف سازمانهای تابعه شهرداری ردیف شرکت ها و موسسات تابعه شهرداری ردیف شرکتها و موسساتی که

مقرر است ادغام شوند
1  آتش نشاني وخدمات ايمني تهران 1  برج میلاد تهران 1  آموزش شهر
2  فناوری اطلاعات وارتباطات 2  بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه 2  پيام همشهري
3  املاک و مستغلات شهرداری 3  پیام رسا 3  تصویر شهر
4  بازنشستگي شهرداري تهران 4  توسعه فضاهاي فرهنگي 4  تهران گشت ارغوانی
5  بهشت زهرا( س ) 5  خاكريز آب 5  خانه شهریاران جوان
6 بوستانها و فضاي سبز شهر تهران 6  خدمات اداری شهر 6  رایانه شهر
7  پایانه های مسافربری و پارک سوارها 7  راه آهن شهري تهران وحومه (مترو) 7  نشر شهر
8  پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران 8  ساماندهي صنايع و مشاغل شهر 8  هاتف شهر
9  حمل ونقل وترافيك تهران 9  سرمایه گذاری شهر
10 خدمات اجتماعي شهرداری تهران
10  شهر سالم تهران
11  زيبا سازي 11  شهربان و حریم بان تهران
12  سرمايه گذاري ومشارکتهای مردمی شهر تهران 12  عمران و نوسازی ری
13  عمرانی مناطق شهرداری تهران 13  فناوران شهر
14  فرهنگي هنري شهرداري تهران 14  نوسازي عباس آباد ردیف شرکتها و موسساتی که مقرر است واگذار شوند
15  مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر تهران 15  واحداتوبوسراني تهران وحومه
16  مشاور فني ومهندسي شهر تهران 16  همشهری 1  ستاد مرکزی معاینه فنی خودروها تهران
17  مهندسي وعمران شهر تهران 17  یادمان سازه 2  توسعه مجتمع های ایستگاهی مترو
18  مدیریت ميادين ميوه وتره بار شهرداری تهران 18  ارتباط مشترک شهر 3  خدمات مالی شهر
19  نوسازي شهرتهران 19  خودرو سرويس شهر 4  خدماتی کالای شهروند
20  مدیریت پسماند شهر تهران 20  هادیان شهر تهران 5  تجارت الکترونیک پارس شهروند
21  ورزش شهرداری تهران 21  کنترل ترافیک تهران 6  تجارت بین الملل معین شهروند
22  کنترل کیفیت هوا 7  توسعه و سرمایه گذاری پارس شهروند
23

بهره برداری نمایشگاههای بین المللی شهر آفتاب

8  خدمات اداری و بازرگانی امین شهروند

9  خدمات فنی مهندسی پارس شهروند
10  نان نو شهروند
ردیف شرکت های در حال تصفیه جدید ردیف شرکت های منحله و غیر فعال
1  بازسازی ناصرخسرو 1  آپارتمان شهر
2  پردازش و برنامه ریزی شهری 2  آرمان تبلیغات شهر
3  تعاونی اعتباری شهر 3  بازار مصالح ساختماني شهر
4  فرهنگ و رسانه شهر 4  پاكان شهر
5  توسعه رسانه همشهری 5  تهران آبادساز
6  توسعه عمران بهمن 6  ره آورد فرهنگ و هنر
7  خدمات اجتماعی و رفاهی تهران 7  سامان زيست شهر
8  خدمات مهندسی شهر تهران 8  شكوفه هاي فرهنگ تهران
9  راه و ساختمان تهران تدبیر بافت 9  فرسي
10  عمران تجارت خاوران
11  عمران توسعه شهرداری تهران
_ 12  عمران تولیدات شهر ردیف شرکت های غیر فعال
13  عمران و بهسازی ابوذر 1  آسيا پيچ
14  فرهنگي و ورزشي شهر سالم تهران 2  پارك آبي آزادگان
15  گروه مجلات همشهری
16  نغمه شهر ردیف شرکت های واگذار شده
17  توسعه سبک زندگی شهری 1  حمل ونقل كالاي تهران (پيك بادپا)
2  لیزینگ شهر
3  سرمایه گذاری شهرآتیه
4  سرويس بيمه شهر
ردیف شرکت های ختم تصفیه 5  علائم راهنمائي وفني ايران (عرف ايران )
6  مسکن و ساختمان جهان
1  فرهنگ مهروماه 7  مطالعات جامع حمل ونقل و ترافيك تهران
2  مشاوره پویا شهر
3  خاك صحرا
4  خدمات مهندسی شهر انديش
5  توسعه چاپ همشهری
6  گلشهر