|  11/21/2018 - چهارشنبه 30 آبان 1397
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
اطلاعات شرکتهایی که شهرداری تهران در آنها سرمایه گذاری نموده است
 
مشارکت با بخش خارج از شهرداری 
کمتر از پنجاه درصد سهام متعلق به شهرداری

مشارکت با بخش خارج از شهرداری

برای مشاهده بر روی اسامی شرکتهای دارای آیکن  pdf کلیک نمایید »

(( در سال 1391 اطلاعاتی برای اداره کل امور مجامع ارسال نشده است))

بایگانی بایگانی اطلاعات سال های قبل