|  11/22/2019 - جمعه 1 آذر 1398
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
فرمها و جداول > بر اساس موضوع

فهرست فرمها وجداول بر اساس موضوع

برای ارسال فرم ها از آدرس الکترونیکی info@majame.tehran.ir استفاده نمایید


فهرست فرمها و جداول

بر اساس فرستنده

فرمها و جداول

   برخط (Online) 

بیمه و مالیات

 صورت وضعیت حسابهای فی مابین شرکت ...... و سازمان عمرانی مناطق/رفاه، خدمات ومشاركتهاي اجتماعي/ورزش.ناشی از انتقال دارائی ها، تعهدات و مطالبات  


فرمهای دیون و مطالبات شرکتهای در حال تصفیه «نامه شماره751089»(پنج عدد)

جدول بدهی ادارات کل امور مالیاتی به  شهرداری تهران بابت املاک مورد استفاده" محاسبات بر اساس قیمت روز بخشنامه664306/8830 "(فرمت excel2003حجم36k)


جدول بدهی ادارات کل امور مالیاتی به  شهرداری تهران بابت املاک مورد استفاده" محاسبات بر اساس قیمت تاریخ وقوع تخلف بخشنامه 664306/8830 "(فرمت Excel2003 حجم26k)


جداول پیوست
بخشنامه وضعیت پرونده های مالیاتی(فرمت Excel)


فرم صورتحساب فروش کالا و خدمات

(فرمتPDF)

 

جدول آمار نیروی انسانی

(فرمت Excel)


مالیات عملکرد شرکت یا سازمان
(فرمت Excel)


مالیات تکلیفی شرکت یا سازمان
(فرمت Excel)


مالیات حقوق شرکت یا سازمان
(فرمت Excel)


 بخشنامه مالیاتی اعمال مقررات موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم

توضيحات اداره کل امور مالیات بر ارزش افزوده در خصوص اظهار نامه مربوطه