|  11/22/2019 - جمعه 1 آذر 1398
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

شهرداری

 تأمین اجتماعی

قانون تجارت 

 قانون کار

 قوانین داخلی اداره کل امور مجامع و شورای سازمانها

 ‌فصل اول - در تأسيس شهرداري
‌ماده 1 - در هر محل كه جمعيت آن حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشد شهرداري تأسيس مي‌گردد.
‌تبصره 1 - در هر نقطه‌اي كه از نظر موقعيت و اهميت تشكيل شهرداري ضرورت داشته باشد ولو جمعيت آن به پنج هزار نفر بالغ نشود وزارت‌كشور مي‌تواند در آن محل دستور تشكيل انجمن و شهرداري بدهد...


 بیمه شده شخصی است که راساً مشمول مقررات تأ‌مین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه حق استفاده از مزایای مقرر در قانون تأمین اجتماعی را دارد .
2 - کارگاه محلی است که بیمه شده به دستور کارفرما، یا نماینده او در آنجا کار میکند.
3 - کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه شده به دستور یا بحساب او کار می کند...

 ماده 1- شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن بسهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود بمبلغ اسمی سهام آنها است .
ماده 2- شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب میشود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.
ماده 3- شرکت سهامی بدو نوع تقسیم میشود:
نوع اول - شرکتهائی که موسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق ...

 ماده1- کلیه کارفرمایان، کارگران ، کارگاهها، موسسات تولیدی ، صنعتی ، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند.
ماده2- کارگر از لحاظ این قانون کسی است که بهر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد ، حقوق ، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.
ماده3- کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست...

 کلیه کارکنان تا زمانيكه در در شهرداری تهران هستند وظايف خود را با كمال راستي و درستي و جديت انجام داده و در نگهداري منافع و پيشرفت امور شهرداری تهران ساعي باشند
 ماده 1) مستخدمين بايد رعايت شعائر اسلامي و مذهبي ، حجاب اسلامي را نموده و با متانت و فروتني با مشتريان و ارباب رجوع رفتار نمايند .
 ماده 2) كاركنان موظفند دستورهائي را كه ازطرف رئيس مستقيم يا مقامات بالاتر دريافت مي‏دارند با كمال دقت بطور صحيح انجام دهند .
 ماده 3) ازآنجا كه شهرداری تهران مؤسسه‏اي خدماتي است و تداوم فعاليت آن منوط به جلب رضايت مراجعين و مشتريان مي‏باشد ، لذا كاركنان علاوه بر رعايت شئونات اسلامي ، لازم است رعايت ادب و خوشروئي را در حصول هدف فوق ، اولين وظيفه اداري خود تلقي نمايند ، بنحوي كه هيچگونه شكايتي دراين خصوص ايجاد نگردد
 ماده 4) سرعت و دقت در انجام كارهاي محوله ، ازجمله مهمترين تكاليف كاركنان بشمار مي‏رود و مستخدمين اداره کل بايد در انجام كارها تسريع و مراقبت داشته ، كوچكترين تأخير را به هيچ عنوان جايز نشمارند ، درهرصورت ايجاد نارضايتي در ارباب رجوع يا انجام ندادن يا تأخير در انجام امور محوله آنها بدون دليل ، تخلف محسوب مي‏گردد .

اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر