|  07/25/2017 - سه شنبه 3 مرداد 1396
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
گزارش ها > گزارشهای آماری

گزارشهای آماری اداره کل امور مجامع و شورای سازمانها


(برای مشاهده روی عناوین روبروی آیکن  کلیک نمایید)   
ریتینگ سازمانها و شرکتهای شهرداری تهران (فارسی) ــ فرمتPDF،حجم:1.89m     ریتینگ سازمانها و شرکتهای شهرداری تهران (انگلیسی) ــ فرمتPDF،حجم:1.96m  
  گزارش تحليلي صورتهاي مالي سال 85 سازمانها و شرکتهاي تابعه شهرداري تهران_فرمتPDF،حجم:3.628m  
 گزارش تحليلي صورتهاي مالي سال 86 سازمانها و شرکتهاي تابعه شهرداري تهران_فرمتPDF،حجم:4.946m    گزارش تحليلي صورتهاي مالي سال 87سازمانها و شرکتهاي تابعه شهرداري تهران_فرمتPDF،حجم:1.045m    گزارش تحليلي صورتهاي مالي سال 88سازمانها و شرکتهاي تابعه شهرداري تهران_فرمتPDF،حجم:4.9m    گزارش تحليلي صورتهاي مالي سال 89سازمانها و شرکتهاي تابعه شهرداري تهران_فرمتPDF،حجم:1.5m   PDF گزارش تحليلي صورتهاي مالي سال 90 سازمانها و شرکتهاي تابعه شهرداري تهران_فرمتPDF،حجم:1.74m 


 
  PDF گزارش تحليلي صورتهاي مالي سال 91 سازمانها و شرکتهاي تابعه شهرداري تهران_فرمتPDF،حجم:3.93m 
 

 PDF گزارش تحليلي صورتهاي مالي سال 92 سازمانها و شرکتهاي تابعه شهرداري تهران_ فرمتPDF،حجم:3.65m

 

  
 خلاصه بودجه پیشنهادی سازمانها و شرکتهاي تابعه شهرداري تهران_فرمتPDF،حجم:3.98m