|  11/22/2019 - جمعه 1 آذر 1398
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
بایگانی اطلاعات

بایگانی اطلاعات

بایگانی اطلاعات به سه صورت قابل استفاده می باشد
1- بر اساس تاریخ بایگانی :در قسمت سمت راست اطلاعات بایگانی شده بر اساس تاریخ مرتب شده اند (نکته : در بعضی موارد بایگانی اطلاعات ماه جاری قابل نمایش نمی باشد)
2- بر اساس ترتیب بایگانی : در قسمت سمت چپ اطلاعات بایگانی شده به ترتیب آخرین بایگانی صورت گرفته قابل مشاهده می باشد
لازم به ذکر است اطلاعات در تمامی صفحه ها بر اساس تاریخ سنوات گذشته نیز قابل استفاده می باشند که لینک آن در پایین همین صفحه جهت استفاده گذاشته شده است
3- مشاهده کل بایگانی به صورت درختی : بایگانی اطلاعات به صورت درختی نیز قابل مشاهده است جهت مشاهده اینجا را کلیک کنید :(  نمایش بایگانی اطلاعات به صورت درختی ) قرار داده شده است و برای مشاهده علامت + را انتخاب نمایید ( نکته: به علت افزایش بسیار زیاد طول عمودی صفحه حتما بعد از استفاده درخت را با انتخاب علامت - ببندید)

آخرین بایگانی انجام شده

   آخرین بایگانی انجام شده