|  11/19/2018 - دوشنبه 28 آبان 1397
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
اداره کل > مشخصات فعالیتها > فعالیتها > آموزش و فناوری اطلاعات

  ( برای مشاهده بر روی عناوین کلیک نمایید) 

ردیف عنوان فرایند واحد مجری
آموزش و فناوری اطلاعات  
1  آموزش عمومی و تخصصی پرسنل آموزش
2  پرتال فناوری اطلاعات
3  بانک اطلاعاتی سازمانها و شرکتها فناوری اطلاعات
4  تحول اداری و فرآیند کاری فناوری اطلاعات
5  پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری فناوری اطلاعات