|  10/17/2018 - چهارشنبه 25 مهر 1397
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
اداره کل > مشخصات فعالیتها > فعالیتها > اداری و پشتیبانی

 ( برای مشاهده بر روی عناوین کلیک نمایید) 

ردیف عنوان فرایند واحد مجری
اداری و پشتیبانی  
1  خرید اقلام درخواستی واحد ها پشتیبانی
2  مرخصی پرسنل اداری
3  تهیه و ارسال گزارش کارکرد پرسنل رسمی و قراردادی اداری
4  درخواست کالا از اداره کل پشتیبانی پشتیبانی
5  تعمیرات یا تعویض ملزومات و تجهیزات پشتیبانی