|  10/16/2019 - چهارشنبه 24 مهر 1398
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
دبیرخانه > پیگیری تلفنی

 

 پیگیری نامه ها از طریق تلفن

نام واحد مسئول پاسخگویی شماره تلفن
     
دبیر خانه: خانم عیوضی 88663020
     
مالی و بودجه:  خانم صابر پور

 88783007 - 88783008

مجامع و شوراها: خانم کشاورز

 88783007 - 88783008

سیستمها و روشها(حقوقی،بیمه،مالیات):  رحیم حمزه

 88783007 - 88783008

آموزش و فناوری اطلاعات:  ابراهیم عباسپور 

88783007 - 88783008  

دفتر مدیر کل : محمد صفری  88660885  - 88660884
تلفنهای تماس  و نمابر اداره کل امور مجامع و شوراهای مجامع

88783007 -88783008

88660884 - 88660885

 سامانه پیام کوتاه  :  30004269    (SMS)