|  12/07/2019 - شنبه 16 آذر 1398
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
پروژه ها > کدینگ حسابداری مشترک

ایجاد کدینگ مشترک مالی و بودجه

 

ایجاد کدینگ مشترک مالی و بودجه در شهرداری تهران به عنوان یک ضرورت در دست بررسی و مطالعه می باشد

 

 

کدینگ یکسان و مشترک مالی که شامل تمام حسابهای درآمدی- هزینه ای- دارایی ها و بدهی ها بوده و در سطح شهرداری تهران اعم از مناطق- واحدهای ستادی- سازمانها و شرکت ها قابل اجرا باشد به عنوان یک ضرورت در دست مطالعه می باشد. از مزایای کدینگ مشترک و یکسان می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

 

1- تهیه صورت های مالی اسامی شهرداری تهران با سرعت و دقت هرچه بیشتر.

2- تهیه صورت های مالی تلفیقی شهرداری تهران با سرعت و دقت هر چه بیشتر.

3- تسهیل در آموزش پرسنل.

4- دست یابی به اطلاعات یک حساب شخصی در سطح شهرداری تهران با سرعت و دقت بیشتر.

5- امکان انطباق کدهای بودجه ای با کدینگ مالی یکسان ومشترک.

به دلیل اینکه پروژه کدینگ حسابداری مشترک به تازگی تعریف و تصویب شده و وارد مراحل اجرایی نگردیده است اطلاعات مربوط به پروژه مکتوب نمی باشد به همین دلیل اطلاعات مربوطه در زمانهای بعدی اطلاع رسانی خواهد شد

وضعیت پروژه : در مرحله تعریف پروژه
زمان انجام پروژه : دوسال پیش بینی شده است
پیمانکار : هنوز تعیین نشده است